Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (1985)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  • Eriksen, Knut
  • Hovland, Grethe
  Arbeidsnotat
  - inNIFU
 2. (1989)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  Rapporter
  - inNIFU
 3. (1989)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  Annet
  - inNIFU
 4. (1988)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  Annet
  - inNIFU
 5. (1987)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  • Berg, Lisbet
  • Aamodt, Per Olaf
  Rapporter
  - inNIFU
 6. (1992)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  • Arnesen, Clara Åse
  • Egge, Marit
  Rapporter
  - inNIFU
 7. (1993)
  - Utredningsinstituttet
  Brandt, Ellen
  Rapporter
  - inNIFU
 8. (1994)
  - Utredningsinstituttet
  • Vibe, Nils
  • Nygaard, Thomas
  Rapporter
  - inNIFU
 9. (1995)
  - Utredningsinstituttet
  • Baekken, Jane
  • Nygaard, Thomas
  Rapporter
  - inNIFU
 10. (1996)
  - NIFU
  • Næss, Terje
  • Ramberg, Inge
  Rapporter
  - inNIFU
 11. (1998)
  - NIFU
  • Szanday, Birgitta
  • Lødding, Berit
  Rapporter
  - inNIFU
 12. (2000)
  - NIFU
  Try, Sverre
  Rapporter
  - inNIFU
 13. (2002)
  - NIFU
  • Arnesen, Clara Åse
  • Sandberg, Nina
  Rapporter
  - inNIFU
 14. (1985)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  Larsen, Knut Arild
  Arbeidsnotat
  - inNIFU
 15. (1987)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  Thorkildsen, Fridtjov
  Arbeidsnotat
  - inNIFU