Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (1981)
  - Det Norske Jord- og Myrselskap
  Lie, Ole
  Tidsskriftsartikkel
  - inNIBIO
 2. (1981)
  - Det Norske Jord- og Myrselskap
  Håland, Ådne
  Tidsskriftsartikkel
  - inNIBIO
 3. (1981)
  - Det Norske Jord- og Myrselskap
  Låg, J.
  Tidsskriftsartikkel
  - inNIBIO
 4. (1981)
  - Det Norske Jord- og Myrselskap
  Lie, Ole
  Tidsskriftsartikkel
  - inNIBIO
 5. (1981)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  Tamsfoss, Steinar
  Rapporter
  - inNIFU
 6. (1981)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  Edvardsen, Rolf
  Rapporter
  - inNIFU
 7. (1981)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  • Eriksen, Knut
  • Kjølberg, Torgrim
  Rapporter
  - inNIFU
 8. (1981)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  Plyhn, Einar
  Rapporter
  - inNIFU
 9. (1981)
  - Landbruksbokhandelen, Ås-NLH
  Qvam, Herman
  Annet
  - inUMB
 10. (1981)
  - Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk
  Jensen, Kjell W.
  Rapporter
  - inNINA
 11. (1981)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  Kyvik, Svein
  Rapporter
  - inNIFU
 12. (1981)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  Bie, Karen Nossum
  Rapporter
  - inNIFU
 13. (1981)
  - Det Norske Jord- og Myrselskap
  Lie, Ole
  Rapporter
  - inNIBIO
 14. (1981)
  - Statens vegvesen Vestfold
  Statens vegvesen
  Annet
  - inVEGDIR
 15. (1981)
  - Statens vegvesen Vestfold
  Statens vegvesen
  Annet
  - inVEGDIR