Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (2010)
  - Budsjettnemnda for jordbruket
  Hjukse, Oddmund
  Rapporter
  - inNIBIO
 2. (2010)
  - Høgskolen i Vestfold
  • Arntzen, Annett
  • Ulvestad, Jorun Margrethe
  Arbeidsnotat
  - inUSN
 3. (2010)
  - Høgskolen i Vestfold
  • Andvig, Ellen Sofie
  • Jahre, Elin
  • Syse, Jonn Øyvind
  (and 1 more...)

  Andvig, Ellen Sofie

  Jahre, Elin

  Syse, Jonn Øyvind

  Maan, Frode

  Arbeidsnotat
  - inUSN
 4. (2010)
  - Aschehoug
  Tin, Mikkel Bjørset
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inUSN
 5. (2010)
  • Gjerald, Olga
  • Øgaard, Torvald
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inUiS
 6. (2010)
  - ICES
  ICES
  Arbeidsnotat
  - inIMR
 7. (2010)
  - Norwegian Society of Automatic Control
  Di Ruscio, David Luigi
  Tidsskriftsartikkel
  - inUSN
 8. (2010)
  - Høgskolen i Telemark
  • Kreander, Niklas Valter
  • Beattie, Vivien
  • McPhail, Ken
  Rapporter
  - inUSN
 9. (2010)
  - American Geophysical Union
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inUiS
 10. (2010)
  - Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
  Bergstøl, Jostein
  Rapporter
  - inDUO
 11. (2010)
  - Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
  Bergstøl, Jostein
  Rapporter
  - inDUO
 12. (2010)
  - Universitetsforlaget
  Angel, Bjørn Øystein
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inAURA
 13. (2010)
  - Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
  Bergstøl, Jostein
  Rapporter
  - inDUO
 14. (2010)
  - Norsk institutt for naturforskning
  • Jensen, Arne Johan
  • Bjølstad, Ole Kristian
  • Bremset, Gunnbjørn
  (and 6 more...)

  Jensen, Arne Johan

  Bjølstad, Ole Kristian

  Bremset, Gunnbjørn

  Eide, Ove

  Finstad, Bengt

  Hvidsten, Nils Arne

  Jensås, Jan Gunnar

  Johnsen, Bjørn Ove

  Lund, Egil

  Rapporter
  - inNINA
 15. (2010)
  - Norsk institutt for naturforskning
  Bremset, Gunnbjørn
  Rapporter
  - inNINA