Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (1982)
  - IKU - Institutt for kontinentalsokkelundersøkelser
  Johansen, Øistein
  Rapporter
  - inSINTEF
 2. (1982)
  - Norwegian University of Life Sciences, Ås
  • Persson, Arnulf R.
  • Liefblein, Geir
  Rapporter
  - inNMBU
 3. (1982)
  - Norwegian University of Life Sciences, Ås
  • Remedios, Trevor
  • Sagen, Toril
  Rapporter
  - inNMBU
 4. (1982)
  - Norwegian University of Life Sciences, Ås
  • Remedios, Trevor
  • Sagen, Toril
  Rapporter
  - inNMBU
 5. (1982)
  - Department of Mathematics, University of Bergen
  Tverberg, Helge
  Rapporter
  - inBORA
 6. (1982)
  Njøs, Arnor
  Rapporter
  - inNMBU
 7. (1982)
  - Statens vegvesen
  Johansen, J.M.
  Rapporter
  - inVEGDIR
 8. (1982)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  Keller, Christian
  Rapporter
  - inDUO
 9. (1982)
  Sverdrup, Erling
  Rapporter
  - inDUO
 10. (1982)
  Natvig, Bent
  Rapporter
  - inDUO
 11. (1982)
  Aven, Terje
  Rapporter
  - inDUO
 12. (1982)
  Natvig, Bent
  Rapporter
  - inDUO
 13. (1982)
  Norberg, Ragnar
  Rapporter
  - inDUO
 14. (1982)
  Reiersøl, Olav
  Rapporter
  - inDUO
 15. (1982)
  - Norsk institutt for vannforskning
  • Grande, M.
  • Iversen, E.
  Rapporter
  - inNIVA