Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (1982)
  - Statens vegvesen
  Johansen, J.M.
  Rapporter
  - inVEGDIR
 2. (1982)
  - Statens vegvesen
  Statens vegvesen Buskerud
  Rapporter
  - inVEGDIR
 3. (1982)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  Keller, Christian
  Rapporter
  - inDUO
 4. (1982)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  • Eriksen, Knut
  • Johansen, Roy
  Rapporter
  - inNIFU
 5. (1982)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  Eriksen, Knut
  Rapporter
  - inNIFU
 6. (1982)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  Roll-Hansen, Nils
  Rapporter
  - inNIFU
 7. (1982)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  Edvardsen, Rolf
  Rapporter
  - inNIFU
 8. (1982)
  Senstad, Chr.
  Rapporter
  - inNINA
 9. (1982)
  - Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk
  Jensen, Kjell W.
  Rapporter
  - inNINA
 10. (1982)
  - Det Norske Jord- og Myrselskap
  Lie, Ole
  Rapporter
  - inNIBIO
 11. (1982)
  Sverdrup, Erling
  Rapporter
  - inDUO
 12. (1982)
  Natvig, Bent
  Rapporter
  - inDUO
 13. (1982)
  Aven, Terje
  Rapporter
  - inDUO
 14. (1982)
  Natvig, Bent
  Rapporter
  - inDUO
 15. (1982)
  Norberg, Ragnar
  Rapporter
  - inDUO