Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (2019)
  - Norsk senter for barneforskning ved Institutt for pedagogikk og livslang læring, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU
  • Thørnblad, Renee
  • Strandbu, Astrid
  • Salamonsen, Anita
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 2. (2019)
  - Universitetsforlaget
  • Mark, Michael Spjelkavik
  • Tømte, Cathrine Edelhard
  • Næss, Terje
  (and 1 more...)

  Mark, Michael Spjelkavik

  Tømte, Cathrine Edelhard

  Næss, Terje

  Røsdal, Trude

  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inNIFU
 3. (2019)
  - Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP)
  • Jozefiak, Thomas
  • Backer-Grøndahl, Agathe
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inNTNU Open
 4. (2017)
  • Lødding, Berit
  • Aamodt, Per Olaf
  • Skule, Sveinung
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inNIFU
 5. (2019)
  - Universitetsforlaget
  • Fossland, Trine
  • Tømte, Cathrine
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inNIFU
 6. (2019)
  - Universitetsforlaget
  • Pahr, Ingun
  • Borge, Lisbet
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inVID
 7. (2019)
  - Fellesorganisasjonen
  • Fjetland, Kirsten Jæger
  • Gjermestad, Anita
  • Berge, Ulf
  (and 3 more...)

  Fjetland, Kirsten Jæger

  Gjermestad, Anita

  Berge, Ulf

  Glørstad, Vibeke

  Kiær, Elisabeth

  Luteberget, Laila

  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inVID
 8. (2018)
  - Novus forlag
  Stjernø, Steinar
  • Bok
  • Tidsskriftsartikkel
  - inOsloMet-ODA
 9. (2018)
  - Norsk atferdsanalytisk forening
  • Lian, Torunn
  • Arntzen, Erik
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inOsloMet-ODA
 10. (2013)
  • Kind, Hans Jarle
  • Møen, Jarle
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inNHH
 11. (2016)
  - Taylor & Francis
  • Rosenlund, Ingvild Mathiesen
  • Førde, Olav Helge
  • Revhaug, Arthur
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 12. (2017)
  - BioMed Central
  • Rosenlund, Ingvild Mathiesen
  • Leivseth, Linda
  • Nilsen, Ingard
  (and 2 more...)

  Rosenlund, Ingvild Mathiesen

  Leivseth, Linda

  Nilsen, Ingard

  Førde, Olav Helge

  Revhaug, Arthur

  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 13. (2017)
  - IEEE (Institute of Electrical and Electronical Engineers)
  • Doulgeris, Anthony Paul
  • Hu, Dingsheng
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 14. (2017)
  - Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
  • Zhao, Zihang
  • Lang, Wenhui
  • Doulgeris, Anthony Paul
  (and 1 more...)

  Zhao, Zihang

  Lang, Wenhui

  Doulgeris, Anthony Paul

  Chen, Lu

  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 15. (2018)
  - American Geophysical Union (AGU)
  • Havnes, O.
  • Latteck, R.
  • Hartquist, T.W.
  (and 1 more...)

  Havnes, O.

  Latteck, R.

  Hartquist, T.W.

  Antonsen, T.

  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inMunin