Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (2019)
  - Fagbokforl.
  • Nygaard, Jørn
  • Løvaas, Beate Jelstad
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inVID
 2. (2018)
  - Universitetsforlaget
  • Aven, Håvard Brede
  • Innset, Ola
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inOsloMet-ODA
 3. (2018)
  • Mønness, Erik
  • Arnesen, Tor
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inHINN
 4. (2018)
  Aglen, Gry Sagmo
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inHINN
 5. (2018)
  Hansen, Kai Arne
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inHINN
 6. (2018)
  - Fagbokforlaget
  • Oklevik, Ove
  • Pedersen, Per Egil
  • Nysveen, Herbjørn
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inUSN
 7. (2018)
  Larsen, Håkon
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inHINN
 8. (2018)
  - Tidsskriftet utgis av Institutt for lærerutdanning og Institutt for pedagogikk og livslang læring ved NTNU i samarbeid med Fagbokforlaget. Tidsskriftet utgis med støtte fra Norges forskningsråd.
  • Schofield, Daniel
  • Valle, Ruth Ida
  • Somby, Hege Merete
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inHINN
 9. (2017)
  - NTNU Norwegian University of Science and Technology
  • Thorvaldsen, Per Eilif
  • Henne, Ingvar
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inHVL
 10. (2018)
  - Universitetsforlaget
  Kane, Aina Aune
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 11. (2018)
  - Cappelen Damm Akademisk
  • Tresselt, Margrethe Amalie
  • Andreassen, Svein-Erik
  • Lund, Torbjørn
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 12. (2017)
  - Universitetsforlaget
  • Brekke, Ole Andreas
  • Ludvigsen, Kari
  • Bjørkdahl, Kristian
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inHVL
 13. (2018)
  - Fagbokforlaget
  • Oklevik, Ove
  • Pedersen, Per Egil
  • Nysveen, Herbjørn
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inHVL
 14. (2018)
  Karlsen, Ole
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inHINN
 15. (2018)
  - NorDiNa utgis av Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen (Naturfagsenteret), Universitetet i Oslo i samarbeid med Stockholms universitet.
  • Kvammen, Per Ivar
  • Munkebye, Eli
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inHINN