Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (2003)
  - Chr. Michelsen Institute
  Sandelien, Guri
  Rapporter
  - inCMI
 2. (2001)
  - Chr. Michelsen Institute
  • Andvig, Jens Chr.
  • Fjeldstad, Odd-Helge
  Arbeidsnotat
  - inCMI
 3. (1992)
  - Chr. Michelsens Institutt. Avdeling for samfunnsvitenskap og utvikling. DERAP - Forsknings- og aksjonsprogrammet for utviklingsland
  Nordbye, Ole David Koht
  Arbeidsnotat
  - inCMI
 4. (1998)
  - Chr. Michelsen Institute
  Bjerkeland, Kristin M.
  Rapporter
  - inCMI
 5. (1997)
  - Chr. Michelsen Institute
  Tjore, Gro
  Rapporter
  - inCMI
 6. (1996)
  - Chr. Michelsen Institute
  Fjeldstad, Odd-Helge
  Arbeidsnotat
  - inCMI
 7. (1997)
  - Chr. Michelsen Institute
  Bøe, Turid
  Arbeidsnotat
  - inCMI
 8. (2006)
  - Chr. Michelsen Institute
  • Einarsen, Terje
  • Skaar, Elin
  • Vevstad, Vigdis
  Rapporter
  - inCMI
 9. (1992)
  - Chr. Michelsens Institutt. Avdeling for samfunnsvitenskap og utvikling
  Wiig, Arne
  Rapporter
  - inCMI
 10. (1995)
  - Chr. Michelsen Institute
  Selbervik, Hilde Beate
  Rapporter
  - inCMI
 11. (1998)
  - Chr. Michelsen Institute
  Hansen, Cecilie Fosse
  Arbeidsnotat
  - inCMI
 12. (1992)
  - Chr. Michelsens Institutt. Avdeling for samfunnsvitenskap og utvikling. DERAP - Forsknings- og aksjonsprogrammet for utviklingsland
  Fjeldstad, Odd-Helge
  Arbeidsnotat
  - inCMI
 13. (2002)
  - Chr. Michelsen Institute
  • Wiig, Arne
  • Mæstad, Ottar
  • Milford, Anna
  (and 1 more...)

  Wiig, Arne

  Mæstad, Ottar

  Milford, Anna

  Skare, Ørjan

  Rapporter
  - inCMI
 14. (1991)
  - Chr. Michelsens Institutt. Avdeling for samfunnsvitenskap og utvikling
  Gule, Lars
  Rapporter
  - inCMI
 15. (1998)
  - Chr. Michelsen Institute
  Fjeldstad, Odd-Helge
  Arbeidsnotat
  - inCMI