Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (2006)
  - NVE
  • Andreassen, Liss M.
  • Engeset, Rune V.
  • Elvehøy, Hallgeir
  (and 3 more...)

  Andreassen, Liss M.

  Engeset, Rune V.

  Elvehøy, Hallgeir

  Jackson, Miriam

  Kjøllmoen, Bjarne

  Giesen, Rianne H.

  Rapporter
  - inNVE
 2. (2006)
  Gezelius, Stig Strandli
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inNIBIO
 3. (2006)
  - Arkeologisk Museum i Stavanger
  Prøsch-Danielsen, Lisbeth
  • Bok
  • Tidsskriftsartikkel
  - inUiS
 4. (2006)
  Kyvik, Øyvin
  Avhandlinger
  - inHVL
 5. (2006)
  • Nielsen, Martin N.
  • Øvsthus, Knut
  • Landmark, lars
  Konferansebidrag
  - inHVL
 6. (2006)
  - Statistics Norway, Research Department
  • Heide, Kim Massey
  • Holmøy, Erling
  • Solli, Ingeborg Foldøy
  (and 1 more...)

  Heide, Kim Massey

  Holmøy, Erling

  Solli, Ingeborg Foldøy

  Strøm, Birger

  Arbeidsnotat
  - inSSB
 7. (2006)
  Tidsskriftsartikkel
  - inDUO
 8. (2006)
  Tidsskriftsartikkel
  - inDUO
 9. (2006)
  Annet
  - inDUO
 10. (2006)
  - Institutt for energiteknikk
  Massaiu, Salvatore
  Rapporter
  - inIFE
 11. (2006)
  - Institutt for energiteknikk
  Skjerve, Ann Britt M
  Rapporter
  - inIFE
 12. (2006)
  - Institutt for energiteknikk
  Thunem, Atoosa P-J
  Rapporter
  - inIFE
 13. (2006)
  - Institutt for energiteknikk
  Thunem, Harald P-J
  Rapporter
  - inIFE
 14. (2006)
  - Institutt for energiteknikk
  • Nystad, Espen
  • Strand, Stine
  Rapporter
  - inIFE
 15. (2006)
  - Institutt for energiteknikk
  Valkonen, Janne
  Rapporter
  - inIFE