Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (2018)
  - Statistisk sentralbyrå
  Otnes, Berit
  Arbeidsnotat
  - inSNORRe
 2. (2016)
  - Tidsskriftet er eid av Institutt for samfunnsforskning og utgis av Universitetsforlaget med støtte fra Arbeids- og sosialdepartementet.
  • Nicolajsen, Stian
  • Stølen, Nils Martin
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inSNORRe
 3. (2009)
  - Samfunnsøkonomenes Forening
  • Fredriksen, Dennis
  • Stølen, Nils Martin
  Tidsskriftsartikkel
  - inSNORRe
 4. (2016)
  - Universitetsforlaget (Idunn)
  Modalsli, Jørgen
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inSNORRe
 5. (2017)
  - Universitetsforlaget
  Kolsrud, Dag
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inSNORRe
 6. (2018)
  - Statistisk sentralbyrå
  Bredeli, Else
  Arbeidsnotat
  - inSNORRe
 7. (2018)
  - Statistisk sentralbyrå
  Arodi, Corretta Aluoch
  Arbeidsnotat
  - inSNORRe
 8. (2018)
  - Statistisk sentralbyrå
  • Steinnes, Margrete
  • Holz, Kirsten Elisabeth
  • Vågnes, Emil Elias Traaholt
  Arbeidsnotat
  - inSNORRe
 9. (2018)
  - Statistisk sentralbyrå
  • Kittilsen, Marte O.
  • Moe, Sigrid Hendriks
  • Fedoryshyn, Nadiya
  Arbeidsnotat
  - inSNORRe
 10. (2018)
  - Statistisk sentralbyrå
  Hossein Moaf, Hossein Moaf
  Arbeidsnotat
  - inSNORRe
 11. (2019)
  - Statistisk sentralbyrå
  • Rosnes, Orvika
  • Bye, Brita
  • Fæhn, Taran
  Arbeidsnotat
  - inSNORRe
 12. (2019)
  - Statistisk sentralbyrå
  • Scheele, Marius
  • Amdal, Nils
  • Melsom, Ella Tenmann
  (and 2 more...)

  Scheele, Marius

  Amdal, Nils

  Melsom, Ella Tenmann

  Liu, Gang

  Kurta, Dior

  Arbeidsnotat
  - inSNORRe
 13. (2019)
  - Statistisk sentralbyrå
  Ottestad, Arne Knut
  Arbeidsnotat
  - inSNORRe
 14. (2019)
  - Statistisk sentralbyrå
  Sky, Vibeke
  Arbeidsnotat
  - inSNORRe
 15. (2018)
  - Statistisk sentralbyrå
  Jensen, Cato Hernes
  Arbeidsnotat
  - inSNORRe