Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (2006)
  - Universitetet i Tromsø
  Jenssen, Cathrine
  • Studentarbeider
  • Studentarbeider
  - inMunin
 2. (2006)
  - Høgskolen i Oslo. Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier
  Mæhlum, Simen
  Studentarbeider
  - inOsloMet-ODA
 3. (2006)
  - Høgskolen i Oslo og Akershus
  Gillund, Mari
  Studentarbeider
  - inOsloMet-ODA
 4. (2006)
  - Norwegian Institute of Public Health
  • Børdahl, Per E
  • Kakad, Meetali
  • Kumle, Merethe Holm
  (and 4 more...)

  Børdahl, Per E

  Kakad, Meetali

  Kumle, Merethe Holm

  Lie, Rolv T

  Moster, Dag

  Myrhaug, Hilde Tinderholt

  Schmidt, Nina

  • Rapporter
  • Rapporter
  - inMunin
 5. (2006)
  - Wydawnictwo Naukowe UAM
  Sawicka, Alexandra
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inOsloMet-ODA
 6. (2006)
  - Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
  • Ohm, Ole-Jørgen
  • Gjesdal, Knut
  • Rossvoll, Ole
  (and 5 more...)

  Ohm, Ole-Jørgen

  Gjesdal, Knut

  Rossvoll, Ole

  Bugge, Einar

  Berntsen, Rolf Frank

  Vist, Gunn Elisabeth

  Johansen, Marit

  Norderhaug, Inger Natvig

  • Rapporter
  • Rapporter
  - inMunin
 7. (2006)
  - Eureka forlag
  • Andreassen, Tore Morten
  • Andersen, Karsten
  • Bok
  • Bok
  - inMunin
 8. (2006)
  - Norsk institutt for naturforskning
  • Erikstad, Kjell E
  • Bustnes, Jan Ove
  • Rikardsen, Audun
  (and 4 more...)

  Erikstad, Kjell E

  Bustnes, Jan Ove

  Rikardsen, Audun

  Jacobsen, Karl-Otto

  Strann, Karl Birger

  Johnsen, Trond Vidar

  Reiertsen, Tone

  • Rapporter
  • Rapporter
  - inMunin
 9. (2006)
  - Norsk institutt for naturforskning
  • Thorstad, Eva Bonsak
  • Sandlund, Odd Terje
  • Heggberget, Tor Gravråk
  (and 5 more...)

  Thorstad, Eva Bonsak

  Sandlund, Odd Terje

  Heggberget, Tor Gravråk

  Finstad, Anders Gravbrøt

  Museth, Jon

  Berger, Hans Mack

  Hesthagen, Trygve H.

  Berg, Ole Kristian

  • Rapporter
  • Rapporter
  - inMunin
 10. (2006)
  - Norsk forening for epidemiologi
  • Eriksen, Bjørn Odvar
  • Evensen, Elin Kristin
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 11. (2006)
  - Universitetet i Tromsø
  • Andersen, Bjørn Inge Berger
  • Heldal, Anja
  • Johnsen, Henry Andreas Øien
  (and 2 more...)

  Andersen, Bjørn Inge Berger

  Heldal, Anja

  Johnsen, Henry Andreas Øien

  Nordøy, Atle Tord

  Velsand, Birgit

  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 12. (2006)
  - Universitetet i Tromsø
  Lundberg, Liv
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 13. (2006)
  - Universitetet i Tromsø
  Sundby, Hanne
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 14. (2006)
  - Universitetet i Tromsø
  Torjussen, Stian Sundell
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 15. (2006)
  - Universitetet i Tromsø
  Dagsvold, Inger
  • Studentarbeider
  • Studentarbeider
  - inMunin