Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (1991)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  • Olsen, Terje Bruen
  • Skoie, Hans
  Rapporter
  - inNIFU
 2. (1993)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  • Skoie, Hans
  • Østtveiten, Helge Strand
  Rapporter
  - inNIFU
 3. (1991)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  Skoie, Hans
  Rapporter
  - inNIFU
 4. (1991)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  Skoie, Hans
  Rapporter
  - inNIFU
 5. (1995)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  Skoie, Hans
  Annet
  - inNIFU
 6. (2001)
  - NIFU
  Skoie, Hans
  Annet
  - inNIFU
 7. (1975)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  • Baklien, Bergljot
  • Maus, Kirsten Wille
  • Skoie, Hans
  Rapporter
  - inNIFU
 8. (1976)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  • Sandvand, Ole Johan
  • Steine, Arild Oma
  • Skoie, Hans
  Rapporter
  - inNIFU
 9. (1977)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  • Skoie, Hans
  • Sandvand, Ole Johan
  • Steine, Arild Oma
  Rapporter
  - inNIFU
 10. (1991)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  • Aamodt, Per Olaf
  • Skoie, Hans
  Rapporter
  - inNIFU
 11. (1995)
  - Utredningsinstituttet
  • Skoie, Hans
  • Nygaard, Thomas
  • Søgnen, Randi
  Rapporter
  - inNIFU
 12. (1990)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  Skoie, Hans
  Rapporter
  - inNIFU
 13. (1990)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  Skoie, Hans
  Rapporter
  - inNIFU
 14. (2013)
  - NIFU
  Skoie, Hans
  Arbeidsnotat
  - inNIFU
 15. (1997)
  - NIFU - Norsk institutt for forskning og utdanning
  Skoie, Hans
  Annet
  - inNIFU