Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (2018)
  Pettersson, Jan Stefan
  Tidsskriftsartikkel
  - inKHiO
 2. (2010)
  - Norsk institutt for kulturminneforskning
  • Grahn, Wera
  • Berg, Sveinung Krokann
  • Larsen, Kari Ch
  Rapporter
  - inNIKU
 3. (2018)
  - Nord universitet/Mittuniversitetet
  • Stene, Morten
  • Stickler, Kerstin
  Bok
  - inBrage-Nord
 4. (2018)
  - Nord universitet
  • Eklund, Ulrika
  • Lilleler, Vegard
  Studentarbeider
  - inBrage-Nord
 5. (2018)
  - Nord universitet
  Grut, Lotta
  Studentarbeider
  - inBrage-Nord
 6. (2016)
  Bengtsson, Evelina Heléne
  Studentarbeider
  - inLDH
 7. (2018)
  • Karlsson, Stina
  • Olsson, Patrik
  • Qvale, Ole Fredrik Boldersløw
  Studentarbeider
  - inHK
 8. (2017)
  • Ek, Hans
  • Isaksson, Joakim
  • Eriksson, Rikard Olof
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inHiØ
 9. (2018)
  Karlsson, Anna Marlene
  Studentarbeider
  - inDUO
 10. (2017)
  - UiT Norges arktiske universitet
  Kaihlavirta, Pernilla Susanna
  • Studentarbeider
  • Studentarbeider
  - inMunin
 11. (2018)
  - UiT Norges arktiske universitet
  Elfberg, Katrin Maj Kristina
  • Studentarbeider
  • Studentarbeider
  - inMunin
 12. (2017)
  - Professoriliitto- Professorsförbundet
  Viktorsson, Sören
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 13. (2010)
  - Lustus Förlag
  Allard, Christina
  • Bok
  • Bok
  - inMunin
 14. (2012)
  - University of Tromsø
  Wråkberg, Urban
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 15. (2009)
  - Universitetet i Tromsø
  Bromö, Karin
  • Studentarbeider
  • Studentarbeider
  - inMunin