Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (1986)
  Mehl, Sigbjørn
  Arbeidsnotat
  - inIMR
 2. (1986)
  - ICES
  • Jørstad, Knut Eirik
  • Pedersen, S.A.
  Arbeidsnotat
  - inIMR
 3. (1986)
  - Institute of Marine Research
  • Strømme, Tore
  • Sætersdal, Gunnar
  Rapporter
  - inIMR
 4. (1986)
  - Institute of Marine Research
  IMR
  Rapporter
  - inIMR
 5. (1986)
  - Institute of Marine Research
  Strømme, Tore
  Rapporter
  - inIMR
 6. (1986)
  - Havforskningsinstituttet
  • Loeng, Harald
  • Hassel, Arne
  • Rey, Francisco
  (and 10 more...)

  Loeng, Harald

  Hassel, Arne

  Rey, Francisco

  Skjoldal, Hein Rune

  Kristiansen, Svein

  Farbrot, Tove

  Hewes, C.D.

  Chamberlin, W.S.

  Thingstad, T.F.

  Enger. Ø.

  Skjoldal, E.F.

  Dale, T.

  Wassmann, P.

  Arbeidsnotat
  - inIMR
 7. (1986)
  - Havforskningsinstituttet
  • Hassel, Arne
  • Loeng, Harald
  • Skjoldal, Hein Rune
  Arbeidsnotat
  - inIMR
 8. (1986)
  - Havforskningsinstituttet
  • Moksness, Erlend
  • Johanssen, O.
  • Johanssen, S.
  Arbeidsnotat
  - inIMR
 9. (1986)
  - Havforskningsinstituttet
  Bøhle, Bjørn
  Arbeidsnotat
  - inIMR
 10. (1986)
  - Havforskningsinstituttet
  Gjøsæter, Jakob
  Arbeidsnotat
  - inIMR
 11. (1986)
  - Havforskningsinstituttet
  • Dahl, Finn-Erik
  • Danielssen, Didrik S.
  Arbeidsnotat
  - inIMR
 12. (1986)
  - Havforskningsinstituttet
  Hognestad, Per T.
  Arbeidsnotat
  - inIMR
 13. (1986)
  - Havforskningsinstituttet
  • Dahl, Einar
  • Danielssen, Didrik S.
  • Hognestad, Per T.
  Arbeidsnotat
  - inIMR
 14. (1986)
  - Havforskningsinstituttet
  Kleppe, Terje
  Arbeidsnotat
  - inIMR
 15. (1986)
  - Havforskningsinstituttet
  Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt, Statens biologiske stasjon Flødevigen
  Annet
  - inIMR