Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (2016)
  - Institutt for samfunnsforskning
  • Ødegård, Guro
  • Winsvold, Marte Slagsvold
  Rapporter
  - inIS
 2. (2014)
  Rogstad, Ingrid Dahlen
  Tidsskriftsartikkel
  - inIS
 3. (2013)
  Rogstad, Ingrid Dahlen
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inIS
 4. (2013)
  Rogstad, Ingrid Dahlen
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inIS
 5. (2014)
  Enjolras, Bernard
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inIS
 6. (2017)
  - Institutt for samfunnsforskning
  Midtbøen, Arnfinn Haagensen
  Rapporter
  - inIS
 7. (2013)
  • Enjolras, Bernard
  • Steen-Johnsen, Kari
  • Wollebæk, Dag
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inIS
 8. (2013)
  • Segaard, Signe Bock
  • Nielsen, Jeppe Agger
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inIS
 9. (2017)
  • Hardoy, Ines
  • Schøne, Pål
  • Østbakken, Kjersti Misje
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inIS
 10. (2017)
  - Institutt for samfunnsforskning
  • Beyer, Audun
  • Brekke, Jan-Paul
  • Thorbjørnsrud, Kjersti
  Rapporter
  - inIS
 11. (2017)
  • Kitterød, Ragni Hege
  • Halrynjo, Sigtona
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inIS
 12. (2015)
  Reisel, Liza
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inIS
 13. (2014)
  Reisel, Liza
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inIS
 14. (2015)
  Segaard, Signe Bock
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inIS
 15. (2017)
  - Institutt for samfunnsforskning
  • Brekke, Jan-Paul
  • Grønningsæter, Andrea Gustafsson
  Rapporter
  - inIS