Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (2017)
  - NTNU Samfunnsforskning AS
  • Wik, Sigrid Elise
  • Berg, Berit
  Rapporter
  - inSAMFORSK
 2. (2017)
  • Fossum, Knut Robert
  • Danielsen, Brit-Eli
  • Berg, Carina Helle
  Bok
  - inSAMFORSK
 3. (2017)
  - NTNU Samfunnsforskning AS
  • Molden, Thomas Hugaas
  • Kittelsaa, Anna Margareth
  • Tøssebro, Jan
  Rapporter
  - inSAMFORSK
 4. (2017)
  - NTNU Samfunnsforskning AS
  Wendelborg, Christian
  Rapporter
  - inSAMFORSK
 5. (2017)
  • Antonsen, Stian
  • Nilsen, Marie
  • Almklov, Petter Grytten
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inSAMFORSK
 6. (2017)
  - NTNU Samfunnsforskning AS
  • Wendelborg, Christian
  • Kittelsaa, Anna Margareth
  • Wik, Sigrid Elise
  Rapporter
  - inSAMFORSK
 7. (2017)
  - NTNU Samfunnsforskning
  • Elvegård, Kurt Idar Løkke
  • Svendsen, Stina
  Rapporter
  - inSAMFORSK
 8. (2017)
  • Witsø, Aud Elisabeth
  • Kittelsaa, Anna
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inSAMFORSK
 9. (2018)
  - NTNU Samfunnsforskning AS
  • Berg, Berit
  • Haugen, Gry Mette D.
  Rapporter
  - inSAMFORSK
 10. (2012)
  • Røyrvik, Jens Olgard Dalseth
  • Aasen, Tone Merethe
  • Olsen, Marit Schei
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inSAMFORSK
 11. (2017)
  • Haavik, Torgeir Kolstø
  • Røyrvik, Jens Olgard Dalseth
  • Lindheim, Catharina
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inSAMFORSK
 12. (2013)
  • Sveen, Trude Hamre
  • Berg-Nielsen, Turid Suzanne
  • Lydersen, Stian
  (and 1 more...)

  Sveen, Trude Hamre

  Berg-Nielsen, Turid Suzanne

  Lydersen, Stian

  Wichstrøm, Lars

  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inSAMFORSK
 13. (2016)
  • Sveen, Trude Hamre
  • Berg-Nielsen, Turid Suzanne
  • Lydersen, Stian
  (and 1 more...)

  Sveen, Trude Hamre

  Berg-Nielsen, Turid Suzanne

  Lydersen, Stian

  Wichstrøm, Lars

  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inSAMFORSK
 14. (2013)
  • Wendelborg, Christian
  • Ytterhus, Borgunn
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inSAMFORSK
 15. (2017)
  • Almklov, Petter Grytten
  • Antonsen, Stian
  • Bye, Rolf Johan
  (and 1 more...)

  Almklov, Petter Grytten

  Antonsen, Stian

  Bye, Rolf Johan

  Øren, Anita

  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inSAMFORSK