Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (2009)
  - Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
  • Dalsbø, Therese Kristine
  • Steiro, Asbjørn
  • Høie, Bjørg
  Rapporter
  - inFHI
 2. (2009)
  - Nasjonalt Kunnskapssenter for Helsetjenesten
  • Norderhaug, Inger Natvig
  • Krogstad, Unni
  • Odgaard-Jensen, Jan
  Rapporter
  - inFHI
 3. (2009)
  - Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten
  • Norderhaug, Inger Natvig
  • Krogstad, Unni
  • Lindahl, Anne Karin
  (and 1 more...)

  Norderhaug, Inger Natvig

  Krogstad, Unni

  Lindahl, Anne Karin

  Odgaard-Jensen, Jan

  Rapporter
  - inFHI
 4. (2009)
  - Norwegian Knowledge Centre for the Health Services
  • Forsetlund, Louise
  • Eike, Morten Christoph
  Rapporter
  - inFHI
 5. (2009)
  - Norwegian Knowledge Centre for the Health Services
  • Kornør, Hege
  • Harboe, Ingrid
  • Linnestad, Kristin Kamilla
  (and 1 more...)

  Kornør, Hege

  Harboe, Ingrid

  Linnestad, Kristin Kamilla

  Klemp, Marianne

  Rapporter
  - inFHI
 6. (2009)
  - Norwegian Knowledge Centre for the Health Services
  Saunes, Ingrid Sperre
  Rapporter
  - inFHI
 7. (2009)
  - Norwegian Knowledge Centre for the Health Services
  • Saunes, Ingrid Sperre
  • Deilkås, Ellen
  • Kristoffersen, Marit
  (and 2 more...)

  Saunes, Ingrid Sperre

  Deilkås, Ellen

  Kristoffersen, Marit

  Lyngstad, Merete

  Nyen, Bjørnar

  Rapporter
  - inFHI
 8. (2009)
  - Norwegian Knowledge Centre for the Health Services
  Holmboe, Olaf
  Rapporter
  - inFHI
 9. (2009)
  - Norwegian Knowledge Centre for the Health Services
  • Jamtvedt, Gro
  • Mørland, Berit
  Rapporter
  - inFHI
 10. (2009)
  - Norwegian Knowledge Centre for the Health Services
  • Berg, Rigmor C
  • Øverland, Simon
  • Høie, Bjørg
  • Tidsskriftsartikkel
  • Rapporter
  - inFHI
 11. (2009)
  - Norwegian Knowledge Centre for the Health Services
  • Reinar, Liv Merete
  • Kirkehei, Ingvild
  • Tidsskriftsartikkel
  • Rapporter
  - inFHI
 12. (2009)
  - Norwegian Knowledge Centre of the Health Services
  • Landmark, Brynjar
  • Kirkehei, Ingvild
  • Brurberg, Kjetil Gundro
  (and 1 more...)

  Landmark, Brynjar

  Kirkehei, Ingvild

  Brurberg, Kjetil Gundro

  Reinar, Liv Merete

  • Tidsskriftsartikkel
  • Rapporter
  - inFHI
 13. (2009)
  - Norwegian Knowledge Centre for the Health Services
  • Dahm, Kristin Thuve
  • Landmark, Brynjar
  • Reinar, Liv Merete
  • Tidsskriftsartikkel
  • Rapporter
  - inFHI
 14. (2009)
  - Norwegian Knowledge Centre for the Health Services
  • Myrhaug, Hilde Tinderholt
  • Aas-Jakobsen, Elisabeth
  • Kjellemyr, Guri T
  (and 4 more...)

  Myrhaug, Hilde Tinderholt

  Aas-Jakobsen, Elisabeth

  Kjellemyr, Guri T

  Kirkehei, Ingvild

  Steen-Johnsen, Jon

  Håvelsrud, Kari

  Helseth, Sølvi

  • Tidsskriftsartikkel
  • Rapporter
  - inFHI
 15. (2009)
  - Norwegian Knowledge Centre for the Health Services
  • Brurberg, Kjetil Gundro
  • Myrhaug, Hilde Tinderholt
  • Reinar, Liv Merete
  • Tidsskriftsartikkel
  • Rapporter
  - inFHI