Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (1997)
  - Statistics Norway, Research Department
  • Klette, Tor Jakob
  • Griliches, Zvi
  Arbeidsnotat
  - inSNORRe
 2. (1997)
  - Statistisk sentralbyrå
  • Mamelund, Svenn-Erik
  • Brunborg, Helge
  • Noack, Turid
  Rapporter
  - inSNORRe
 3. (1997)
  - Statistisk sentralbyrå
  Kitterød, Ragni Hege
  Rapporter
  - inSNORRe
 4. (1997)
  - Samfunnsøkonomenes forening
  • Strøm, Steinar
  • Aaberge, Rolf
  Annet
  - inSNORRe
 5. (1997)
  - Samfunnsøkonomenes Forening
  Bye, Torstein
  Tidsskriftsartikkel
  - inSNORRe
 6. (1997)
  - Statistics Norway, Research Department
  Bjørnland, Hilde Christiane
  Arbeidsnotat
  - inSNORRe
 7. (1997)
  - Statistics Norway, Research Department
  • Aune, Jens
  • Glomsrød, Solveig
  • Iversen, Vegard
  (and 1 more...)

  Aune, Jens

  Glomsrød, Solveig

  Iversen, Vegard

  Wiig, Henrik

  Arbeidsnotat
  - inSNORRe
 8. (1997)
  - Statistics Norway, Research Department
  • Belsby, Liv
  • Wold, Bjørn K.
  Arbeidsnotat
  - inSNORRe
 9. (1997)
  - Statistics Norway, Research Department
  • Berg, Elin
  • Boug, Pål
  • Kverndokk, Snorre
  Arbeidsnotat
  - inSNORRe
 10. (1997)
  - Statistics Norway, Research Department
  Fæhn, Taran
  Arbeidsnotat
  - inSNORRe
 11. (1997)
  - Statistics Norway, Research Department
  • Holmøy, Erling
  • Hægeland, Torbjørn
  Arbeidsnotat
  - inSNORRe
 12. (1997)
  - Statistics Norway, Research Department
  • Hansen, Anett C.
  • Selte, Harald K.
  Arbeidsnotat
  - inSNORRe
 13. (1997)
  - Statistics Norway, Research Department
  Grepperud, Sverre
  Arbeidsnotat
  - inSNORRe
 14. (1997)
  - Statistics Norway, Research Department
  • Nyborg, Karine
  • Spangen, Inger
  Arbeidsnotat
  - inSNORRe
 15. (1997)
  - Statistics Norway, Research Department
  • Biørn, Erik
  • Klette, Tor Jakob
  Arbeidsnotat
  - inSNORRe