Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (2018)
  - Statistisk sentralbyrå
  Otnes, Berit
  Arbeidsnotat
  - inSNORRe
 2. (2019)
  - Statistisk sentralbyrå
  • Andresen, Martin Eckhoff
  • Nix, Emily
  Arbeidsnotat
  - inSNORRe
 3. (2019)
  - Statistisk sentralbyrå
  • Haraldsen, Kristine Wika
  • Nymoen, Ragnar
  • Sparrman, Victoria
  Arbeidsnotat
  - inSNORRe
 4. (2019)
  - Statistisk sentralbyrå
  • Mathiassen, Astrid
  • Wold, Bjørn K.
  Arbeidsnotat
  - inSNORRe
 5. (2019)
  - Statistisk sentralbyrå
  • Hart, Rannveig K.
  • Andersen, Synøve N.
  • Drange, Nina
  Arbeidsnotat
  - inSNORRe
 6. (2019)
  - Statistisk sentralbyrå
  Bergsvik, Janna
  Arbeidsnotat
  - inSNORRe
 7. (2019)
  - Statistisk sentralbyrå
  • Modalsli, Jørgen
  • Vosters, Kelly
  Arbeidsnotat
  - inSNORRe
 8. (2019)
  - Statistisk sentralbyrå
  Bø, Erlend Eide
  Arbeidsnotat
  - inSNORRe
 9. (2019)
  - Statistisk sentralbyrå
  • Dapi, Bjorn
  • Nymoen, Ragnar
  • Sparrman, Victoria
  Arbeidsnotat
  - inSNORRe
 10. (2019)
  - Statistisk sentralbyrå
  • Andresen, Martin Eckhoff
  • Løkken, Sturla A.
  Arbeidsnotat
  - inSNORRe
 11. (2019)
  - Statistisk sentralbyrå
  Holtsmark, Bjart
  Arbeidsnotat
  - inSNORRe
 12. (2019)
  - Statistisk sentralbyrå
  Lindholt, Lars
  Arbeidsnotat
  - inSNORRe
 13. (2018)
  - Statistisk sentralbyrå
  • Bjørneby, Marie
  • Alstadsæter, Annette
  • Telle, Kjetil
  Arbeidsnotat
  - inSNORRe
 14. (2018)
  - Statistisk sentralbyrå
  • Godøy, Anna
  • Huitfeldt, Ingrid
  Arbeidsnotat
  - inSNORRe
 15. (2016)
  - Tidsskriftet er eid av Institutt for samfunnsforskning og utgis av Universitetsforlaget med støtte fra Arbeids- og sosialdepartementet.
  • Nicolajsen, Stian
  • Stølen, Nils Martin
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inSNORRe