Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (2017)
  - Statistisk sentralbyrå
  Ekeland, Anders
  Rapporter
  - inSNORRe
 2. (2017)
  - Statistisk sentralbyrå
  Hamre, Karin
  Rapporter
  - inSNORRe
 3. (2007)
  - Statistics Norway
  • Hægeland, Torbjørn
  • Møen, Jarle
  Rapporter
  - inSNORRe
 4. (2007)
  - Statistisk sentralbyrå
  • Hægeland, Torbjørn
  • Møen, Jarle
  Rapporter
  - inSNORRe
 5. (2015)
  - Statistisk sentralbyrå
  Dalgard, Anne Berit
  Rapporter
  - inSNORRe
 6. (2016)
  - Statistisk sentralbyrå
  Slaastad, Tove Irene
  Rapporter
  - inSNORRe
 7. (2016)
  - Statistisk sentralbyrå
  Berg, Lars Petter
  Rapporter
  - inSNORRe
 8. (2016)
  - Statistisk sentralbyrå
  Thorsdalen, Bjørn
  Rapporter
  - inSNORRe
 9. (2016)
  - Statistisk sentralbyrå
  Stambøl, Lasse Sigbjørn
  Rapporter
  - inSNORRe
 10. (2016)
  - Statistisk sentralbyrå
  • Aarstad, Per Amund
  • Bjørlo, Berit
  Rapporter
  - inSNORRe
 11. (2016)
  - Statistisk sentralbyrå
  Bjørkeng, Birgit
  Rapporter
  - inSNORRe
 12. (2015)
  - Statistisk sentralbyrå
  • Steffensen, Kjartan
  • Ekren, Rachel
  • Nygård, Geir
  Rapporter
  - inSNORRe
 13. (2015)
  - Statistisk sentralbyrå
  • Barstad, Anders
  • Sandvik, Lene
  Rapporter
  - inSNORRe
 14. (2015)
  - Statistisk sentralbyrå
  Blom, Svein
  Rapporter
  - inSNORRe
 15. (2015)
  - Statistisk sentralbyrå
  • Berge, Gisle
  • Chaudhary, Manju
  Rapporter
  - inSNORRe