Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (1957)
  - NAVFs utredningstab
  Rapporter
  - inNIFU
 2. (1957)
  - NAVFs utredningstab
  Rapporter
  - inNIFU
 3. (1957)
  - NAVFs utredningstab
  Rapporter
  - inNIFU
 4. (1957)
  - NAVFs utredningstab
  Rapporter
  - inNIFU
 5. (1957)
  - NAVFs utredningstab
  Rapporter
  - inNIFU
 6. (1957)
  - Universitetsforlaget
  Rapporter
  - inNIFU
 7. (1957)
  - Norges byggforskningsinstitutt
  Jørgen, Gunnar Ø.
  Annet
  - inSINTEF
 8. (1957)
  - Norges byggforskningsinstitutt
  Schjødt, Rolf
  Annet
  - inSINTEF
 9. (1957)
  - Norges byggforskningsinstitutt
  Vikøren, Olav
  Annet
  - inSINTEF
 10. (1957)
  - Norges byggforskningsinstitutt
  Aarflot, Allan
  Annet
  - inSINTEF
 11. (1957)
  - Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt
  Sund, Oscar
  Annet
  - inIMR
 12. (1957)
  - Universitetet i Bergen
  Hamre, Johannes
  Studentarbeider
  - inIMR
 13. (1957)
  - Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt
  Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt
  Annet
  - inIMR
 14. (1957)
  - Havforskningsinstituttet
  Havforskningsinstituttet
  Arbeidsnotat
  - inIMR
 15. (1957)
  - [Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt]
  Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt
  Rapporter
  - inIMR