Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (1977)
  - UiT Norges arktiske universitet
  Johnsen, Ola Marius
  • Annet
  • Annet
  - inMunin
 2. (1977)
  - UiT Norges arktiske universitet
  Johnsen, Ola Marius
  • Annet
  • Annet
  - inMunin
 3. (1977)
  - UiT Norges arktiske universitet
  Johnsen, Ola Marius
  • Annet
  • Annet
  - inMunin
 4. (1977)
  - UiT Norges arktiske universitet
  • Jensen, Willy
  • Johnsen, Ola Marius
  • Annet
  • Annet
  - inMunin
 5. (1977)
  - UiT Norges arktiske universitet
  Johnsen, Ola Marius
  • Annet
  • Annet
  - inMunin
 6. (1977)
  - UiT Norges arktiske universitet
  Johnsen, Ola Marius
  • Annet
  • Annet
  - inMunin
 7. (1977)
  - Norges Bank
  Wold, Knut Getz
  Annet
  - inNorges-Bank
 8. (1977)
  - Havforskningsinstituttet
  • Hamre, Johannes
  • Røttingen, Ingolf
  Annet
  - inIMR
 9. (1977)
  - Havforskningsinstituttet
  Norsk oseanografisk datasenter
  Annet
  - inIMR
 10. (1977)
  - Havforskningsinstituttet
  Norsk oseanografisk datasenter
  Annet
  - inIMR
 11. (1977)
  - Havforskningsinstituttet
  Norsk oseanografisk datasenter
  Annet
  - inIMR
 12. (1977)
  - Havforskningsinstituttet
  Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt, Statens biologiske stasjon Flødevigen
  Annet
  - inIMR
 13. (1977)
  - Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt
  Annet
  - inIMR
 14. (1977)
  - Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt
  Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt
  Annet
  - inIMR
 15. (1977)
  - Havforskningsinstituttet
  Norsk oseanografisk datasenter
  Annet
  - inIMR