Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (1977)
  - Statens vegvesen Vestfold
  Statens vegvesen
  Annet
  - inVEGDIR
 2. (1977)
  - Statens vegvesen Vestfold
  Statens vegvesen
  Annet
  - inVEGDIR
 3. (1977)
  - Statens vegvesen Vestfold
  Statens vegvesen
  Annet
  - inVEGDIR
 4. (1977)
  - Statens vegvesen Vestfold
  Statens vegvesen
  Annet
  - inVEGDIR
 5. (1977)
  - Statens vegvesen Buskerud
  Statens vegvesen
  Annet
  - inVEGDIR
 6. (1977)
  - Statens vegvesen Buskerud
  Statens vegvesen
  Annet
  - inVEGDIR
 7. (1977)
  - Statens vegvesen Buskerud
  Statens vegvesen
  Annet
  - inVEGDIR
 8. (1977)
  - Statens vegvesen Buskerud
  Statens vegvesen
  Annet
  - inVEGDIR
 9. (1977)
  - Norges byggforskningsinstitutt
  Svare, Tore Ivar
  Annet
  - inSINTEF
 10. (1977)
  - Norges byggforskningsinstitutt
  Juul, Helge
  Annet
  - inSINTEF
 11. (1977)
  - Norges byggforskningsinstitutt
  Alvestad, Sigmund
  Annet
  - inSINTEF
 12. (1977)
  - Norges byggforskningsinstitutt
  Brattgård, Sven Olof
  Annet
  - inSINTEF
 13. (1977)
  - Havforskningsinstituttet
  • Hamre, Johannes
  • Røttingen, Ingolf
  Annet
  - inIMR
 14. (1977)
  - Havforskningsinstituttet
  Wiborg, Kristian Fredrik
  Annet
  - inIMR
 15. (1977)
  - Havforskningsinstituttet
  Norsk oseanografisk datasenter
  Annet
  - inIMR