Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (1978)
  - Havforskningsinstituttet
  Wiborg, Kristian Fredrik
  Annet
  - inIMR
 2. (1978)
  - Havforskningsinstituttet
  Norsk oseanografisk datasenter
  Annet
  - inIMR
 3. (1978)
  - Havforskningsinstituttet
  • Blindheim, Johan
  • Loeng, Harald
  Arbeidsnotat
  - inIMR
 4. (1978)
  - Havforskningsinstituttet
  Sætre, Roald
  Arbeidsnotat
  - inIMR
 5. (1978)
  - Havforskningsinstituttet
  Ingebrigtsen, Oscar
  Annet
  - inIMR
 6. (1978)
  - Havforskningsinstituttet
  • Rey, Francisco
  • Berge, Grim
  Arbeidsnotat
  - inIMR
 7. (1978)
  - Havforskningsinstituttet
  • Dahl, Einar
  • Ellingsen, Else
  • Tveite, Stein
  Arbeidsnotat
  - inIMR
 8. (1978)
  - Havforskningsinstituttet
  Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt, Statens biologiske stasjon Flødevigen
  Annet
  - inIMR
 9. (1978)
  - Havforskningsinstituttet
  • Dalen, John
  • Smedstad, Odd M.
  Rapporter
  - inIMR
 10. (1978)
  - Havforskningsinstituttet
  Jakobsen, Tore
  Rapporter
  - inIMR
 11. (1978)
  - Havforskningsinstituttet
  Jakobsen, Tore
  Rapporter
  - inIMR
 12. (1978)
  - Havforskningsinstituttet
  Jakobsen, Tore
  Rapporter
  - inIMR
 13. (1978)
  - Havforskningsinstituttet
  Jakobsen, Tore
  Rapporter
  - inIMR
 14. (1978)
  - Havforskningsinstituttet
  Dommasnes, Are
  Rapporter
  - inIMR
 15. (1978)
  - Havforskningsinstituttet
  • Føyn, Lars
  • Iversen, Svein A.
  • Lahn-Johannessen, John
  (and 1 more...)

  Føyn, Lars

  Iversen, Svein A.

  Lahn-Johannessen, John

  Ljøen, Rikard

  Rapporter
  - inIMR