Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (1978)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  Andersen, Tone Holter
  Rapporter
  - inNIFU
 2. (1978)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  • Tamsfoss, Steinar
  • Skårberg, Kristi
  Rapporter
  - inNIFU
 3. (1978)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  Eriksen, Knut
  Rapporter
  - inNIFU
 4. (1978)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  Skårberg, Kristi
  Rapporter
  - inNIFU
 5. (1978)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  Blume, Stuart
  Rapporter
  - inNIFU
 6. (1978)
  - Det Norske Jord- og Myrselskap
  Lie, Ole
  Rapporter
  - inNIBIO
 7. (1978)
  - Institute of Marine Research
  IMR
  Rapporter
  - inIMR
 8. (1978)
  - Institute of Marine Research
  • Sætersdal, Gunnar
  • Bruin, G. H. P. de
  Rapporter
  - inIMR
 9. (1978)
  - Institute of Marine Research
  IMR
  Rapporter
  - inIMR