Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (1979)
  - Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt
  Godø, Olav Rune
  Arbeidsnotat
  - inIMR
 2. (1979)
  - Telemark distriktshøgskole
  Klempe, Harald
  Arbeidsnotat
  - inHBV
 3. (1979)
  - Høgskolen i Telemark
  Østby, Morten
  Studentarbeider
  - inHBV
 4. (1979)
  - Høgskolen i Telemark
  Østby, Morten
  Studentarbeider
  - inTEORA
 5. (1979)
  - Telemark distriktshøgskole
  Klempe, Harald
  Arbeidsnotat
  - inTEORA
 6. (1979)
  - Norsk institutt for vannforskning
  Arnesen, R.T.
  Rapporter
  - inNIVA
 7. (1979)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  Skoie, Hans
  Annet
  - inNIFU
 8. (1979)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  Skoie, Hans
  Annet
  - inNIFU
 9. (1979)
  - Norges handelshøyskole
  Lied, Finn
  Annet
  - inNHH
 10. (1979)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  Skoie, Hans
  Annet
  - inNIFU
 11. (1979)
  - Statistisk sentralbyrå
  Aaberge, Rolf
  Rapporter
  - inSNORRe
 12. (1979)
  - Havforskningsinstituttet
  Nakken, Odd
  Konferansebidrag
  - inIMR
 13. (1979)
  - Fiskeridepartementet
  Selfangstrådet
  Rapporter
  - inIMR
 14. (1979)
  - Havforskningsinstituttet
  Norsk oseanografisk datasenter
  Annet
  - inIMR
 15. (1979)
  - Stavanger : Arkeologisk museum i Stavanger
  Hofseth, Ellen Høigård
  Bok
  - inUiS