Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (1980)
  - Statens vegvesen Vestfold
  Statens vegvesen
  Annet
  - inVEGDIR
 2. (1980)
  - Statens vegvesen Vestfold
  Statens vegvesen
  Annet
  - inVEGDIR
 3. (1980)
  - Statens vegvesen Vestfold
  Statens vegvesen
  Annet
  - inVEGDIR
 4. (1980)
  - Statens vegvesen Vestfold
  Statens vegvesen
  Annet
  - inVEGDIR
 5. (1980)
  - Statens vegvesen Vestfold
  Statens vegvesen
  Annet
  - inVEGDIR
 6. (1980)
  - Statens vegvesen Vestfold
  Statens vegvesen
  Annet
  - inVEGDIR
 7. (1980)
  - Statens vegvesen Aust-Agder
  Statens vegvesen
  Annet
  - inVEGDIR
 8. (1980)
  - Statens vegvesen Buskerud
  Statens vegvesen
  Annet
  - inVEGDIR
 9. (1980)
  - Statens vegvesen Buskerud
  Statens vegvesen
  Annet
  - inVEGDIR
 10. (1980)
  - Statens vegvesen Buskerud
  Statens vegvesen
  Annet
  - inVEGDIR
 11. (1980)
  - Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt
  • Tjelmeland, Sigurd
  • Nakken, Odd
  Arbeidsnotat
  - inIMR
 12. (1980)
  - Havforskningsinstituttet
  Hognestad, Per T.
  Rapporter
  - inIMR
 13. (1980)
  - Norsk Sjøfartsmuseum
  Karl Ragnar, Gjertsen
  Tidsskriftsartikkel
  - inNFM
 14. (1980)
  - Norsk Sjøfartsmuseum
  Malnes, Tor
  Tidsskriftsartikkel
  - inNFM
 15. (1980)
  - Norsk Sjøfartsmuseum
  Molaug, Svein
  Tidsskriftsartikkel
  - inNFM