Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (1982)
  - Statens vegvesen
  Johansen, J.M.
  Rapporter
  - inVEGDIR
 2. (1982)
  - Statens vegvesen
  Statens vegvesen Buskerud
  Rapporter
  - inVEGDIR
 3. (1982)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  • Eriksen, Knut
  • Johansen, Roy
  Rapporter
  - inNIFU
 4. (1982)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  Eriksen, Knut
  Rapporter
  - inNIFU
 5. (1982)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  Roll-Hansen, Nils
  Rapporter
  - inNIFU
 6. (1982)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  Edvardsen, Rolf
  Rapporter
  - inNIFU
 7. (1982)
  Senstad, Chr.
  Rapporter
  - inNINA
 8. (1982)
  - Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk
  Jensen, Kjell W.
  Rapporter
  - inNINA
 9. (1982)
  - Det Norske Jord- og Myrselskap
  Lie, Ole
  Rapporter
  - inNIBIO
 10. (1982)
  - Norsk institutt for vannforskning
  • Grande, M.
  • Iversen, E.
  Rapporter
  - inNIVA
 11. (1982)
  - Institute of Marine Research
  • Brinca, L.
  • Jorge da Silva, Antonio
  • Sousa, L.
  (and 2 more...)

  Brinca, L.

  Jorge da Silva, Antonio

  Sousa, L.

  Sousa, I. M.

  Sætre, Roald

  Rapporter
  - inIMR
 12. (1982)
  - Institute of Marine Research
  • Aglen, Asgeir
  • Gjøsæter, Jakob
  • Myrseth, Bjørn
  (and 1 more...)

  Aglen, Asgeir

  Gjøsæter, Jakob

  Myrseth, Bjørn

  Tilseth, Snorre

  Rapporter
  - inIMR
 13. (1982)
  - Statens arbeidsmiljøinstitutt
  • Fjeldstad, Per Einar
  • Gjølstad, Merete
  • Thorud, Syvert
  Rapporter
  - inSTAMI
 14. (1982)
  - Statens arbeidsmiljøinstitutt
  • Gundersen, Nils
  • Levy, Finn
  Rapporter
  - inSTAMI
 15. (1982)
  - Statens arbeidsmiljøinstitutt
  • Thorud, Syvert
  • Ali, Ahmed Mohamed
  Rapporter
  - inSTAMI