Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (1984)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  Hauglin, Otto
  Annet
  - inNIFU
 2. (1984)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  Hauglin, Otto
  Annet
  - inNIFU
 3. (1984)
  - UiT Norges arktiske universitet
  Edvardsen, Håkon
  • Annet
  • Annet
  - inMunin
 4. (1984)
  - UiT Norges arktiske universitet
  Johnsen, Ola Marius
  • Annet
  • Annet
  - inMunin
 5. (1984)
  - UiT Norges arktiske universitet
  Johnsen, Ola Marius
  • Annet
  • Annet
  - inMunin
 6. (1984)
  - UiT Norges arktiske universitet
  • Hagland, Randi
  • Handegård, Odd
  • Haugland, Wivi
  (and 3 more...)

  Hagland, Randi

  Handegård, Odd

  Haugland, Wivi

  Johansen, Torill

  Madsen, Kjell

  Johnsen, Ola Marius

  • Annet
  • Annet
  - inMunin
 7. (1984)
  - Norges Bank
  Wold, Knut Getz
  Annet
  - inNorges-Bank
 8. (1984)
  - Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo
  Annet
  - inKHiO
 9. (1984)
  - Norges byggforskningsinstitutt
  Torgersen, Svein Erik
  Annet
  - inSINTEF
 10. (1984)
  - Norges byggforskningsinstitutt
  • Nielsen, Anker F.
  • Heiersted, Roy S.
  Annet
  - inSINTEF
 11. (1984)
  - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Institutt for fysikk
  Falnes, Johannes
  Annet
  - inNTNU Open
 12. (1984)
  - Havforskningsinstituttet
  Norsk oseanografisk datasenter
  Annet
  - inIMR
 13. (1984)
  - Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt
  Annet
  - inIMR
 14. (1984)
  - Havforskningsinstituttet
  Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt, Statens biologiske stasjon Flødevigen
  Annet
  - inIMR
 15. (1984)
  - Norsk Fiskerinæring AS
  Norsk Fiskerinæring
  Annet
  - inIMR