Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (1985)
  - Statens vegvesen
  Statens vegvesen Møre og Romsdal
  Tidsskriftsartikkel
  - inVEGDIR
 2. (1985)
  - K. Solberg
  Solberg, Kristin
  Studentarbeider
  - inRIKSANT
 3. (1985)
  - Statistisk sentralbyrå
  Frenger, Petter
  Arbeidsnotat
  - inSNORRe
 4. (1985)
  - Statistisk sentralbyrå
  • Fagerberg, Jan
  • Sollie, Gunnar
  Arbeidsnotat
  - inSNORRe
 5. (1985)
  - Statistisk sentralbyrå
  Biørn, Erik
  Arbeidsnotat
  - inSNORRe
 6. (1985)
  - Statistisk sentralbyrå
  • Biørn, Erik
  • Holmøy, Erling
  • Olsen, Øystein
  Arbeidsnotat
  - inSNORRe
 7. (1985)
  - Statistisk sentralbyrå
  • Biørn, Erik
  • Jensen, Morten
  • Reymert, Morten
  Arbeidsnotat
  - inSNORRe
 8. (1985)
  - Statistisk sentralbyrå
  • Aslaksen, Iulie
  • Bjerkholt, Olav
  Arbeidsnotat
  - inSNORRe
 9. (1985)
  - Statistisk sentralbyrå
  Biørn, Erik
  Arbeidsnotat
  - inSNORRe
 10. (1985)
  - Statistisk sentralbyrå
  Frenger, Petter
  Arbeidsnotat
  - inSNORRe
 11. (1985)
  - Statistisk sentralbyrå
  • Aslaksen, Iulie
  • Bjerkholt, Olav
  Arbeidsnotat
  - inSNORRe
 12. (1985)
  - Statistisk sentralbyrå
  Biørn, Erik
  Arbeidsnotat
  - inSNORRe
 13. (1985)
  - Universitetet i Tromsø
  Storli, Inger
  • Studentarbeider
  • Studentarbeider
  - inMunin
 14. (1985)
  - Universitetet i Tromsø
  Trondsen, Torbjørn
  • Avhandlinger
  • Avhandlinger
  - inMunin
 15. (1985)
  - UiT Norges arktiske universitet
  Johnsen (red.), Ola Marius
  • Annet
  • Annet
  - inMunin