Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (1985)
  - Norges byggforskningsinstitutt
  Barlindhaug, Rolf
  Rapporter
  - inSINTEF
 2. (1985)
  - Norges byggforskningsinstitutt
  • Guttu, Jon
  • Jørgensen, Ivar
  • Nørve, Siri
  Rapporter
  - inSINTEF
 3. (1985)
  - Norges byggforskningsinstitutt
  Herje, Jarle R.
  Rapporter
  - inSINTEF
 4. (1985)
  - Norges byggforskningsinstitutt
  • Albriktsen, Rolf O.
  • Claussen, Jens
  Rapporter
  - inSINTEF
 5. (1985)
  - Norsk institutt for vannforskning
  • Grande, M.
  • Iversen, E.
  • Bildeng, R.
  Rapporter
  - inNIVA
 6. (1985)
  - Norsk institutt for vannforskning
  • Johannessen, M.
  • Iversen, E.
  • Aanes, K.
  Rapporter
  - inNIVA
 7. (1985)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  Skoie, Hans
  Annet
  - inNIFU
 8. (1985)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  Skoie, Hans
  Annet
  - inNIFU
 9. (1985)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  Skoie, Hans
  Annet
  - inNIFU
 10. (1985)
  - Norges handelshøyskole
  Halvorsen, Ragnar
  Annet
  - inNHH
 11. (1985)
  - Samfunnsøkonomenes forening
  Dagsvik, John K.
  Tidsskriftsartikkel
  - inSNORRe
 12. (1985)
  - KRUS
  Hoff, Torstein
  Annet
  - inCORA
 13. (1985)
  - Havforskningsinstituttet
  • Bergflødt, Bjørn
  • Fagerheim, Kjell Arne
  • Wiig, Øystein
  Arbeidsnotat
  - inIMR
 14. (1985)
  - Havforskningsinstituttet
  • Knutsen, Geir Magne
  • Dalen, John
  Arbeidsnotat
  - inIMR
 15. (1985)
  - Havforskningsinstituttet
  • Dalen, John
  • Raknes, Askjell
  Arbeidsnotat
  - inIMR