Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (1986)
  Natvig, Kristin
  Annet
  - inBORA
 2. (1986)
  Natvig, Kristin
  Annet
  - inBORA
 3. (1986)
  Natvig, Kristin
  Annet
  - inBORA
 4. (1986)
  • Haldorsen, Sylvi
  • Berntsen, Einar J.
  Konferansebidrag
  - inNMBU
 5. (1986)
  - Riksantikvaren. Utgravningskontoret for Trondheim
  • Christophersen, Axel
  • Nordeide, Sæbjørg Walaker
  Rapporter
  - inRIKSANT
 6. (1986)
  - Riksantikvaren. Utgravningskontoret for Trondheim
  Selvik, Synøve Fjeldstad
  Rapporter
  - inRIKSANT
 7. (1986)
  - Statistisk sentralbyrå
  • Biørn, Erik
  • Olsen, Hilde
  Arbeidsnotat
  - inSNORRe
 8. (1986)
  - Statistisk sentralbyrå
  • Alfsen, Knut H.
  • Hanson, Donald A.
  • Glomsrød, Solveig
  Arbeidsnotat
  - inSNORRe
 9. (1986)
  - Riksantikvaren. Utgravningskontoret for Trondheim
  • Anderson, Trevor
  • Göthberg, Hans
  Rapporter
  - inRIKSANT
 10. (1986)
  - Riksantikvaren. Utgravningskontoret for Trondheim
  Hodkinson, Brian J.
  Rapporter
  - inRIKSANT
 11. (1986)
  - Riksantikvaren. Utgravningskontoret for Trondheim
  • Alström, Ulf
  • Hodkinson, Brian J.
  Rapporter
  - inRIKSANT
 12. (1986)
  - Riksantikvaren. Utgravningskontoret for Trondheim
  • Forsåker, Anna-Lena
  • Göthberg, Hans
  Rapporter
  - inRIKSANT
 13. (1986)
  - Riksantikvaren. Utgravningskontoret for Trondheim
  Flodin, Lena
  Rapporter
  - inRIKSANT
 14. (1986)
  - The University of Bergen
  Nybø, Marit
  Avhandlinger
  - inBORA
 15. (1986)
  - Universitetsforlaget
  Holtedahl, Lisbet
  • Bok
  • Bok
  - inMunin