Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (1988)
  - Norsk institutt for vannforskning
  Iversen, Eigil
  Rapporter
  - inNIVA
 2. (1988)
  - Runearkivet
  Tidsskriftsartikkel
  - inDUO
 3. (1988)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  Hernæs, Per
  Rapporter
  - inDUO
 4. (1988)
  - Norsk etnologisk gransking
  Rosander, Göran
  Annet
  - inNFM
 5. (1988)
  - Havforskningsinstituttet
  • Aure, Jan
  • Ona, Egil
  • Sundby, Svein
  Rapporter
  - inIMR
 6. (1988)
  - Havforskningsinstituttet
  • Direktoratet for naturforvaltning
  • Havforskningsinstituttet
  Rapporter
  - inIMR
 7. (1988)
  - Havforskningsinstituttet
  • Berge, Grim
  • Føyn, Lars
  Rapporter
  - inIMR
 8. (1988)
  - Høgskulen i Volda
  Roppen, Johann
  Studentarbeider
  - inHVO
 9. (1988)
  Tveit, Halvard
  Avhandlinger
  - inNTNU Open
 10. (1988)
  - Norges byggforskningsinstitutt
  Hansen, Torbjørn
  Rapporter
  - inSINTEF
 11. (1988)
  - Institute of Marine Research
  Hamre, Johannes
  Rapporter
  - inIMR
 12. (1988)
  - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Institutt for matematiske fag
  Lydersen, Stian
  Avhandlinger
  - inNTNU Open
 13. (1988)
  - Institute of Marine Research
  IMR
  Rapporter
  - inIMR
 14. (1988)
  - Institute of Marine Research
  Hamre, Johannes
  Rapporter
  - inIMR
 15. (1988)
  - NTNU Vitenskapsmuseet
  • Koksvik, Jan Ivar
  • Arnekleiv, Jo Vegar
  Rapporter
  - inNTNU Open