Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (1992)
  - Statens vegvesen
  Statens vegvesen Vegdirektoratet
  Bok
  - inVEGDIR
 2. (1992)
  - Statens vegvesen
  • Selberg, Knut
  • Svare, Liv
  Bok
  - inVEGDIR
 3. (1992)
  - Riksantikvaren. Utgravningskontoret for Trondheim
  • Hodkinson, Brian J.
  • Jondell, Erik
  Rapporter
  - inRIKSANT
 4. (1992)
  - Riksantikvaren. Utgravningskontoret for Trondheim
  Sandvik, Paula Utigard
  Rapporter
  - inRIKSANT
 5. (1992)
  - Statens vegvesen
  • Kompen, Reidar
  • Baardvik, Gunvor
  Rapporter
  - inVEGDIR
 6. (1992)
  - Riksantikvaren. Utgravningskontoret for Trondheim
  McLees, Christopher
  Rapporter
  - inRIKSANT
 7. (1992)
  - KRUS
  • Larsen, Egil
  • Hammerlin, Yngve
  • Strømme, Dan
  (and 5 more...)

  Larsen, Egil

  Hammerlin, Yngve

  Strømme, Dan

  Høidal, Are

  Kristoffersen, Ragnar

  Tjore, Audun

  Rognaldsen, Svein

  Fridhov, Inger Marie

  Annet
  - inCORA
 8. (1992)
  - Vegdirektoratet ; Statens forurensningstilsyn ; Miljøverndepartementet
  Annet
  - inVEGDIR
 9. (1992)
  - Statens vegvesen
  Vegdirektoratet
  Bok
  - inVEGDIR
 10. (1992)
  - Statens vegvesen
  Vegdirektoratet
  Bok
  - inVEGDIR
 11. (1992)
  - Havforskningsinstituttet
  • Fossum, Petter
  • Øiestad, Victor
  Rapporter
  - inIMR
 12. (1992)
  - Norsk institutt for vannforskning
  • Grande, M.
  • Iversen, E.
  Rapporter
  - inNIVA
 13. (1992)
  - Chr. Michelsens Institutt. Avdeling for samfunnsvitenskap og utvikling. DERAP - Forsknings- og aksjonsprogrammet for utviklingsland
  Nordbye, Ole David Koht
  Arbeidsnotat
  - inCMI
 14. (1992)
  - Chr. Michelsens Institutt. Avdeling for samfunnsvitenskap og utvikling
  Wiig, Arne
  Rapporter
  - inCMI
 15. (1992)
  - Chr. Michelsens Institutt. Avdeling for samfunnsvitenskap og utvikling. DERAP - Forsknings- og aksjonsprogrammet for utviklingsland
  Fjeldstad, Odd-Helge
  Arbeidsnotat
  - inCMI