Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (1996)
  - Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet
  • Johannessen, Frode
  • Bruu, Per-Christian
  Studentarbeider
  - inBaneNOR
 2. (1996)
  - Norges Bank
  Storvik, Kjell
  Rapporter
  - inNorges-Bank
 3. (1996)
  - Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet
  - inHiOA-FA
 4. (1996)
  - Jernbaneverket
  Jernbaneverket
  Annet
  - inBaneNOR
 5. (1996)
  - Planteforsk
  Sæthre, May
  Rapporter
  - inNIBIO
 6. (1996)
  - Planteforsk
  Sæthre, May
  Rapporter
  - inNIBIO
 7. (1996)
  - Planteforsk
  Sæthre, May
  Rapporter
  - inNIBIO
 8. (1996)
  - Statistisk sentralbyrå
  Bjørnland, Hilde Christiane
  Arbeidsnotat
  - inSSB
 9. (1996)
  - Statistisk sentralbyrå
  • Bowitz, Einar
  • Hove, Stein Inge
  Arbeidsnotat
  - inSSB
 10. (1996)
  - Statistisk sentralbyrå
  • Barrell, Ray
  • Magnussen, Knut A.
  Arbeidsnotat
  - inSSB
 11. (1996)
  - Statistisk sentralbyrå
  • Brekke, Kjell Arne
  • Iversen, Vegard
  • Aune, Jens
  Arbeidsnotat
  - inSSB
 12. (1996)
  - Statistisk sentralbyrå
  Grepperud, Sverre
  Arbeidsnotat
  - inSSB
 13. (1996)
  - Statistisk sentralbyrå
  Grepperud, Sverre
  Arbeidsnotat
  - inSSB
 14. (1996)
  - Norwegian University of Life Sciences, Ås
  Bendiksen, Inga
  Studentarbeider
  - inNMBU
 15. (1996)
  - Jernbaneverket
  Annet
  - inBaneNOR