Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (1997)
  - Statens vegvesen
  Statens vegvesen Aust-Agder
  Tidsskriftsartikkel
  - inVEGDIR
 2. (1997)
  • Porkert, Jan
  • Solheim, Roar
  • Flor, Arne
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inAURA
 3. (1997)
  - Det medisinske - og det psykologiske faktultet, Senter for etter- og videreutdanning, Universitetet i Bergen
  Soldal, Kristin Andresen
  Studentarbeider
  - inHVL
 4. (1997)
  - Diakonissehjemmets høgskole
  Førland, Oddvar
  Rapporter
  - inDHS
 5. (1997)
  - Statens vegvesen
  Vegdirektoratet
  Bok
  - inVEGDIR
 6. (1997)
  - Universitetet i Bergen
  Folkestad, Helge
  Studentarbeider
  - inHVL
 7. (1997)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  Hoftun, Oddgeir
  Rapporter
  - inDUO
 8. (1997)
  - American Association for the Advancement of Science
  • Bjørkum, Alvhild Alette
  • Porkka-Heiskanen, Tarja
  • Strecker, Robert E
  (and 3 more...)

  Bjørkum, Alvhild Alette

  Porkka-Heiskanen, Tarja

  Strecker, Robert E

  Thakkar, Mahesh

  Greene, Robert W

  McCarley, Robert W

  Tidsskriftsartikkel
  - inHVL
 9. (1997)
  - Norwegian Public Roads Administration
  • Haga, John Erik
  • Vegdirektoratet
  Bok
  - inVEGDIR
 10. (1997)
  Knutsen, Anund Haenlein
  Studentarbeider
  - inDUO
 11. (1997)
  Tjoflot, Gunn Kristin
  Studentarbeider
  - inDUO
 12. (1997)
  Engebretsen, Sølvi
  Studentarbeider
  - inDUO
 13. (1997)
  Storsul, Tanja
  Studentarbeider
  - inDUO
 14. (1997)
  Lo, Anne Mari
  Studentarbeider
  - inDUO
 15. (1997)
  Zahl, Harald
  Studentarbeider
  - inDUO