Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (1997)
  - Statistics Norway, Research Department
  • Klette, Tor Jakob
  • Griliches, Zvi
  Arbeidsnotat
  - inSNORRe
 2. (1997)
  - Runearkivet
  Tidsskriftsartikkel
  - inDUO
 3. (1997)
  - Universitetet i Oslo, Klassisk og romansk institutt
  Tidsskriftsartikkel
  - inDUO
 4. (1997)
  - Universitetet i Oslo, Klassisk og romansk institutt
  Tidsskriftsartikkel
  - inDUO
 5. (1997)
  - NIFU - Norsk institutt for studier av forskning og utdanning
  Hovland, Grethe
  Rapporter
  - inNIFU
 6. (1997)
  - NIFU - Norsk institutt for studier av forskning og utdanning
  Kallerud, Egil
  Rapporter
  - inNIFU
 7. (1997)
  - NIFU - Norsk institutt for studier av forskning og utdanning
  Neset, Tore
  Rapporter
  - inNIFU
 8. (1997)
  - NIFU - Norsk institutt for studier av forskning og utdanning
  Wiig, Ole
  Rapporter
  - inNIFU
 9. (1997)
  - NIFU - Norsk institutt for studier av forskning og utdanning
  • Sundnes, Susanne Lehmann
  • Maus, Kirsten Wille
  Rapporter
  - inNIFU
 10. (1997)
  - NIFU - Norsk institutt for studier av forskning og utdanning
  • Sundnes, Susanne Lehmann
  • Mørland, Berit
  Rapporter
  - inNIFU
 11. (1997)
  - NIFU - Norsk institutt for studier av forskning og utdanning
  • Olsen, Terje Bruen
  • Kaloudis, Aris
  Rapporter
  - inNIFU
 12. (1997)
  - NIFU - Norsk institutt for studier av forskning og utdanning
  Stensaker, Bjørn
  Rapporter
  - inNIFU
 13. (1997)
  - NIFU - Norsk institutt for studier av forskning og utdanning
  Skodvin, Ole-Jacob
  Rapporter
  - inNIFU
 14. (1997)
  - NIFU - Norsk institutt for studier av forskning og utdanning
  Godø, Helge
  Rapporter
  - inNIFU
 15. (1997)
  - Norsklæreren
  Kulbrandstad, Lise Iversen
  Tidsskriftsartikkel
  - inHiH