Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (2003)
  - Høgskolen i Akershus
  Holthe, Asle
  Studentarbeider
  - inHSH
 2. (2003)
  - Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
  Folkestad, Helge
  Avhandlinger
  - inHSH
 3. (2003)
  - Universitetet i Bergen
  Ådland, Audun
  Studentarbeider
  - inHSH
 4. (2003)
  - Novus Forlag
  Gustavsson, Anders
  Bok
  - inDUO
 5. (2003)
  - Telemarksforsking Notodden
  • Festervoll, Åse Vigdis
  • Straand, Sigrid
  Rapporter
  - inHBV
 6. (2003)
  - Telemarksforsking Notodden
  Arbeidsnotat
  - inHBV
 7. (2003)
  Pettersen, Christian
  Studentarbeider
  - inDUO
 8. (2003)
  Aandahl, Kristin
  Studentarbeider
  - inDUO
 9. (2003)
  Stuenæs, Ingrid
  Studentarbeider
  - inDUO
 10. (2003)
  Hemsing, Gry Anita
  Studentarbeider
  - inDUO
 11. (2003)
  - Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen
  Hestholm, Roger Ivan
  Avhandlinger
  - inHSH
 12. (2003)
  - Norsk institutt for naturforskning (NINA)
  Backer, Jon G.
  Rapporter
  - inNINA
 13. (2003)
  • Bakke, Kjetil
  • Snørteland, Øystein
  • Hårde, Arild
  Studentarbeider
  - inHSH
 14. (2003)
  • Vågen, Arnold
  • Tveit, Jens Magnar
  Studentarbeider
  - inHSH
 15. (2003)
  - Universitetsforlaget
  Bukve, Oddbjørn
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inHSH