Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (2004)
  Nygård, Arne Roar
  Studentarbeider
  - inNTNU Open
 2. (2004)
  Bjerkvik, Øyvind
  Studentarbeider
  - inNTNU Open
 3. (2004)
  Hagen, Stina Hestvik
  Studentarbeider
  - inNTNU Open
 4. (2004)
  Målbakken, Ole Kristian
  Studentarbeider
  - inNTNU Open
 5. (2004)
  - Norsk insitutt for vannforskning
  Vogelsang, Christian
  Rapporter
  - inNIVA
 6. (2004)
  - NVE
  • Andreassen, Liss M.
  • Engeset, Rune V.
  • Elvehøy, Hallgeir
  (and 2 more...)

  Andreassen, Liss M.

  Engeset, Rune V.

  Elvehøy, Hallgeir

  Jackson, Miriam

  Kjøllmoen, Bjarne

  Rapporter
  - inNVE
 7. (2004)
  - Norsk institutt for naturforskning (NINA)
  Gunnerød, Tor B.
  Tidsskriftsartikkel
  - inNINA
 8. (2004)
  - The Polish Statistical Association and The Central Statistical Office of Poland
  Zhang, Li-Chun
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inSSB
 9. (2004)
  - Medisinsk fødselsregister / Nasjonalt folkehelseinstitutt
  Irgens, Lorentz
  Rapporter
  - inFHI
 10. (2004)
  • Johanson, Audun H.
  • Isdal, Geir Helge
  • Hamre, Tor
  Studentarbeider
  - inHVL
 11. (2004)
  • Bårdsen, Hans Kristian
  • Johnsen, John Sverre
  • Christiansen, Åge
  Studentarbeider
  - inHVL
 12. (2004)
  • Kinn, Asgeir
  • Sørvåg, Jostein
  Studentarbeider
  - inHVL
 13. (2004)
  • Borgenvik, Inger Marie
  • Jørgensen, Ronnie
  Studentarbeider
  - inHVL
 14. (2004)
  • Boge, Jeanne
  • Martinsen, Kari
  Annet
  - inHVL
 15. (2004)
  Gezelius, Stig Strandli
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inNIBIO