Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (2007)
  Kristensen, Steinar
  Studentarbeider
  - inDUO
 2. (2007)
  - [forfatteren]
  Hauken, Øyvind
  Studentarbeider
  - inVID
 3. (2007)
  - Diakonhjemmet høgskole
  Brænne, Ingri-Hanne
  Rapporter
  - inVID
 4. (2007)
  Tidsskriftsartikkel
  - inDUO
 5. (2007)
  Tidsskriftsartikkel
  - inDUO
 6. (2007)
  Tidsskriftsartikkel
  - inDUO
 7. (2007)
  Tidsskriftsartikkel
  - inDUO
 8. (2007)
  - Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning
  • Vestby, Guri Mette
  • Martin Lund-Iversen
  • Aud Tennøy
  Rapporter
  - inHiOA-FA
 9. (2007)
  - Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning
  • mafei
  • Helgesen, Marit
  Rapporter
  - inHiOA-FA
 10. (2007)
  - Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning
  • Ivar Brevik
  • Karin Høyland
  Rapporter
  - inHiOA-FA
 11. (2007)
  - Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning
  • Inger Marie Stigen
  • Hanssen, Gro Sandkjær
  Rapporter
  - inHiOA-FA
 12. (2007)
  - Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning
  • Barlindhaug, Rolf
  • Per Medby
  Rapporter
  - inHiOA-FA
 13. (2007)
  - Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning
  lenes
  Rapporter
  - inHiOA-FA
 14. (2007)
  - Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning
  • kaharv
  • hegeh
  • Kjetil Sørlie
  (and 1 more...)

  kaharv

  hegeh

  Kjetil Sørlie

  Erling Vindenes

  Rapporter
  - inHiOA-FA
 15. (2007)
  - Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning
  • Larisa S. Malik
  • Holm-Hansen, Jørn
  • Aasland, Aadne
  Rapporter
  - inHiOA-FA