Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (2007)
  - Norwegian Knowledge Centre for the Health Services
  • Johansen, Marit
  • Munabi-Babigumira, Susan Kyomuhendo
  • Paulsen, Elizabeth J.
  Rapporter
  - inFHI
 2. (2007)
  - Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
  • Holmboe, Olaf
  • Garratt, Andrew
  Rapporter
  - inFHI
 3. (2007)
  - Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
  • Flottorp, Signe
  • Eiring, Øystein
  • Vandvik, Per Olav
  (and 1 more...)

  Flottorp, Signe

  Eiring, Øystein

  Vandvik, Per Olav

  Johansen, Marit

  Rapporter
  - inFHI
 4. (2007)
  - Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
  Clench-Aas, Jocelyne
  Rapporter
  - inFHI
 5. (2007)
  - Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
  • Danielsen, Kirsten
  • Garratt, Andrew
  • Kornør, Hege
  Rapporter
  - inFHI
 6. (2007)
  - Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
  • Elvsaas, Ida-Kristin Ørjasæter
  • Wæhrens, Anne Hoffmeyer
  • Norderhaug, Inger Natvig
  Rapporter
  - inFHI
 7. (2007)
  - Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
  • Kornør, Hege
  • Kirkehei, Ingvild
  • Høie, Bjørg
  Rapporter
  - inFHI
 8. (2007)
  - Norwegian Knowledge Centrer for the Health Services
  • Oltedal, Sigve
  • Garratt, Andrew Malcolm
  • Helgeland, Jon
  • Tidsskriftsartikkel
  • Rapporter
  - inFHI
 9. (2007)
  - Norwegian Knowledge Centre for the Health Services
  • Oltedal, Sigve
  • Helgeland, Jon
  • Garratt, Andrew Malcolm
  • Tidsskriftsartikkel
  • Rapporter
  - inFHI
 10. (2007)
  - Norwegian Knowledge Centre for the Health Services
  Holmboe, Olaf
  • Tidsskriftsartikkel
  • Rapporter
  - inFHI
 11. (2007)
  - Norwegian Knowledge Centre of the Health Services
  • Hviding, Krystyna
  • Bugge, Petter
  • Brelin, Petter
  (and 4 more...)

  Hviding, Krystyna

  Bugge, Petter

  Brelin, Petter

  Ekern, Petter

  Høifødt, Tordis Sørensen

  Nessa, John

  Flottorp, Signe Agnes

  • Tidsskriftsartikkel
  • Rapporter
  - inFHI
 12. (2007)
  - Norwegian Knowledge Centre for the Health Services
  • Håheim, Lise Lund
  • Joner, Geir
  • Pettersen, Kjell Ingar
  Rapporter
  - inFHI
 13. (2007)
  - Norwegian Knowledge Centre for the Health Services
  • Sæterdal, Ingvil von Mehren
  • Norderhaug, Inger Natvig
  Rapporter
  - inFHI
 14. (2007)
  - Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
  • Hammerstrøm, Karianne Thune
  • Bjørndal, Arild
  Rapporter
  - inFHI
 15. (2007)
  - Norwegian Knowledge Centre for the Health Services
  • Vist, Gunn Elisabeth
  • Frønsdal, Katrine Bjørnebek
  • Johansen, Marit
  (and 2 more...)

  Vist, Gunn Elisabeth

  Frønsdal, Katrine Bjørnebek

  Johansen, Marit

  Hofmann, Bjørn

  Fretheim, Atle

  • Tidsskriftsartikkel
  • Rapporter
  - inFHI