Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (2009)
  - Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
  Kjos, Ole
  Rapporter
  - inDUO
 2. (2009)
  - SINTEF Building and Infrastructure
  Justnes, Harald
  Rapporter
  - inSINTEF
 3. (2009)
  - SINTEF Building and Infrastructure
  Engelsen, Christian John
  Rapporter
  - inSINTEF
 4. (2009)
  - Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)
  • Schartau, Ann Kristin
  • Solheim, Anne Lyche
  • Halvorsen, Gunnar
  (and 5 more...)

  Schartau, Ann Kristin

  Solheim, Anne Lyche

  Halvorsen, Gunnar

  Høgaasen, Tore

  Lindholm, Markus

  Skjelbred, Birger

  Sloreid, Svein-Erik

  Walseng, Bjørn

  Rapporter
  - inNINA
 5. (2009)
  - Universitetsforlaget
  Hanstad, Dag Vidar
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inNIH
 6. (2009)
  - Universitetsforlaget
  • Broch, Trygve B.
  • Fasting, Kari
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inNIH
 7. (2009)
  - Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning
  • Haukås, Torbjørn
  • Knutsen, Heidi
  • Lyng, Ane Margrethe
  Rapporter
  - inHVL
 8. (2009)
  - Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
  • Bergstøl, Jostein
  • Grindkåsa, Line
  • Berg-Hansen, Inger Marie
  (and 7 more...)

  Bergstøl, Jostein

  Grindkåsa, Line

  Berg-Hansen, Inger Marie

  Bukkemoen, Grethe Bjørkan

  Simonsen, Margrete F.

  Reitan, Gaute

  Engh, Ann Kristin

  Melvold, Stine

  Mjærum, Axel

  Karlberg, Inger

  Annet
  - inDUO
 9. (2009)
  Berg-Hansen, Inger Marie
  Annet
  - inDUO
 10. (2009)
  - The University of Bergen
  • Espervik, Annika
  • Eriksen, Elisabeth Schilbred
  Studentarbeider
  - inBORA
 11. (2009)
  - Fagbokforlaget i samarbeid med Siviløkonomene
  Glomseth, Rune
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inPHS
 12. (2009)
  - Routledge
  Jordet, Geir
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inNIH
 13. (2009)
  - Routledge
  • Tomten, Sissel Erland
  • Høstmark, Arne Torbjørn
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inNIH
 14. (2009)
  - NTNU Samfunnsforskning AS
  • Molden, Thomas Hugaas
  • Wendelborg, Christian
  • Tøssebro, Jan
  Rapporter
  - inNTNU Open
 15. (2009)
  - NTNU Samfunnsforskning AS
  • Thorshaug, Kristin
  • Valenta, Marko
  • Berg, Berit
  Rapporter
  - inNTNU Open