Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (2012)
  Akhtar, Nafeesa
  Studentarbeider
  - inDUO
 2. (2012)
  - SINTEF akademisk forlag
  • Wigenstad, Tore
  • Schild, Peter
  • Klinski, Michael
  (and 1 more...)

  Wigenstad, Tore

  Schild, Peter

  Klinski, Michael

  Simonsen, Ingeborg

  Rapporter
  - inSINTEF
 3. (2012)
  - Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
  • Larun, Lillebeth
  • Kirkehei, Ingvild
  • Steiro, Asbjørn
  (and 1 more...)

  Larun, Lillebeth

  Kirkehei, Ingvild

  Steiro, Asbjørn

  Wollscheid, Sabine

  Rapporter
  - inHVL
 4. (2012)
  - Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
  • Norderhaug, Inger Natvig
  • Mørland, Berit
  • Jamtvedt, Gro
  Rapporter
  - inHVL
 5. (2012)
  - Norwegian University of Life Sciences, Ås
  Mahmood, Tahir
  Studentarbeider
  - inNMBU
 6. (2012)
  - Norsk vannforening
  Hem, Lars John
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inSINTEF
 7. (2012)
  - Norsk vannforening
  • Nie, Linmei
  • Selseth, Ingrid
  • Sægrov, Sveinung
  (and 2 more...)

  Nie, Linmei

  Selseth, Ingrid

  Sægrov, Sveinung

  Vagle, Odd Arne

  Andrianov, Alexandr A

  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inSINTEF
 8. (2012)
  - Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)
  • Landa, Arild Magne
  • Tovmo, Mari
  • Meås, Roger
  (and 4 more...)

  Landa, Arild Magne

  Tovmo, Mari

  Meås, Roger

  Eide, Nina Elisabeth

  Flagstad, Øystein

  Ulvund, Kristine R.

  Andersen, Roy

  Rapporter
  - inNINA
 9. (2012)
  - Bioforsk
  • Granli, Britt Signe
  • Øvsthus, Ingunn
  • Seljåsen, Randi
  (and 1 more...)

  Granli, Britt Signe

  Øvsthus, Ingunn

  Seljåsen, Randi

  Ueland, Øydis

  Rapporter
  - inNOFIMA
 10. (2012)
  - Bioforsk
  • Granli, Britt Signe
  • Øvsthus, Ingunn
  • Seljåsen, Randi
  (and 1 more...)

  Granli, Britt Signe

  Øvsthus, Ingunn

  Seljåsen, Randi

  Ueland, Øydis

  Rapporter
  - inNIBIO
 11. (2012)
  - Wiley
  • Hansen, Tonje Elisabeth
  • Evjenth, Bjørg
  • Holt, Jan
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 12. (2012)
  - Institutt for energiteknikk
  • Iden, Inger Kjersti
  • Johansen, Harald
  Rapporter
  - inIFE
 13. (2012)
  - Institutt for energiteknikk
  Rosenberg, Eva
  Rapporter
  - inIFE
 14. (2012)
  - Institutt for energiteknikk
  Rosenberg, Eva
  Rapporter
  - inIFE
 15. (2012)
  Odland, Liv Marie Flaten
  Studentarbeider
  - inDUO