Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (2013)
  Lazareva, Luba
  Studentarbeider
  - inDUO
 2. (2013)
  - Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
  • Marstein Bauer, Egil
  • Østmo, Mari Arentz
  Rapporter
  - inDUO
 3. (2013)
  Vikøren, Thea Berge
  Studentarbeider
  - inDUO
 4. (2013)
  Salaman, Mana
  Studentarbeider
  - inDUO
 5. (2013)
  - Acta Didactica Norge
  • Kongsgården, Petter
  • Krumsvik, Rune Johan
  Tidsskriftsartikkel
  - inBORA
 6. (2013)
  - Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
  • Damlien, Hege
  • Solheim, Steinar
  • Olsen, Dag Erik Færø
  (and 2 more...)

  Damlien, Hege

  Solheim, Steinar

  Olsen, Dag Erik Færø

  Koxvold, Lucia Uchermann

  Mansrud, Anja

  Annet
  - inDUO
 7. (2013)
  - SINTEF rapport
  Tretvik, Terje Kristian
  Rapporter
  - inSINTEF
 8. (2013)
  - Norsk institutt for naturforskning
  • Sverdrup-Thygeson, Anne
  • Evju, Marianne
  • Skarpaas, Olav
  Rapporter
  - inNINA
 9. (2013)
  - Norsk institutt for naturforskning (NINA)
  • Næsje, Tor
  • Ulvan, Eva Marita
  • Jørrestol, Arne
  (and 4 more...)

  Næsje, Tor

  Ulvan, Eva Marita

  Jørrestol, Arne

  Fiske, Peder

  Økland, Finn

  Hvidsten, Nils Arne

  Heggberget, Tor Gravråk

  Rapporter
  - inNINA
 10. (2013)
  - Norsk institutt for naturforskning
  • Jensen, Arne Johan
  • Karlsson, Sten
  • Lamberg, Anders
  (and 2 more...)

  Jensen, Arne Johan

  Karlsson, Sten

  Lamberg, Anders

  Hanssen, Øyvind Kanstad

  Jensås, Jan Gunnar

  Rapporter
  - inNINA
 11. (2013)
  - SINTEF akademisk forlag
  • Magnus, Eva
  • Hauge, Åshild Lappegard
  • Löfström, Erica
  (and 1 more...)

  Magnus, Eva

  Hauge, Åshild Lappegard

  Löfström, Erica

  Kjølle, Kari

  Rapporter
  - inNTNU Open
 12. (2013)
  - SINTEF akademisk forlag
  • Buvik, Karin
  • Denizou, Karine
  • Hauge, Åshild Lappegard
  (and 7 more...)

  Buvik, Karin

  Denizou, Karine

  Hauge, Åshild Lappegard

  Magnus, Eva

  Klinski, Michael

  Wigenstad, Tore

  Øyen, Cecilie Flyen

  Löfström, Erica

  Maltha, Mette Maren

  Kjølle, Kari

  Rapporter
  - inNTNU Open
 13. (2013)
  - SINTEF akademisk forlag
  • Kjølle, Kari
  • Denizou, Karine
  • Lien, Anne Gunnarshaug
  (and 7 more...)

  Kjølle, Kari

  Denizou, Karine

  Lien, Anne Gunnarshaug

  Magnus, Eva

  Buvik, Karin

  Hauge, Åshild Lappegard

  Klinski, Michael

  Löfström, Erica

  Wigenstad, Tore

  Øyen, Cecilie Flyen

  Rapporter
  - inNTNU Open
 14. (2013)
  - Regionsenter for barn og unges psykiske helse
  • Richter, Jörg
  • Sund, Anne Mari
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inNTNU Open
 15. (2013)
  - SINTEF akademisk forlag
  • Berg, Berit
  • Buvik, Karin
  • Denizou, Karine
  (and 3 more...)

  Berg, Berit

  Buvik, Karin

  Denizou, Karine

  Kittang, Dag

  Magnus, Eva

  Thorshaug, Kristin

  Rapporter
  - inSINTEF