Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (2017)
  Feet, Karoline
  Studentarbeider
  - inDUO
 2. (2017)
  - IKO - Kirkelig pedagogisk senter
  • Birkedal, Erling
  • Austnaberg, Hans
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inVID
 3. (2017)
  - Universitetsforlaget
  Alfsvåg, Knut
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inVID
 4. (2017)
  - IKO - Kirkelig pedagogisk senter
  • Austnaberg, Hans
  • Birkedal, Erling
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inVID
 5. (2017)
  - IKO - Kirkelig pedagogisk senter
  • Birkedal, Erling
  • Leganger-Krogstad, Heid
  • Austnaberg, Hans
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inVID
 6. (2017)
  - Egede instituttet
  Alfsvåg, Knut
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inVID
 7. (2017)
  Mørk, Kaja
  Studentarbeider
  - inDUO
 8. (2017)
  - Folkehelseinstituttet
  • Mjelde, Helge
  • Torgersen, Ivar Ternsell
  • Hammersbøen, Åse Marit
  (and 4 more...)

  Mjelde, Helge

  Torgersen, Ivar Ternsell

  Hammersbøen, Åse Marit

  Mikalsen, Tom

  Trygstad, Hilde

  Tjensvoll, Kjell

  Strand, Grete

  Rapporter
  - inVID
 9. (2017)
  Rudi, Dan Børge
  Studentarbeider
  - inDUO
 10. (2017)
  - Folkehelseinstituttet
  • Hansen, Tonya Moen
  • Kristoffersen, Doris Tove
  • Tomic, Oliver
  (and 1 more...)

  Hansen, Tonya Moen

  Kristoffersen, Doris Tove

  Tomic, Oliver

  Helgeland, Jon

  Rapporter
  - inFHI
 11. (2017)
  Vågsether, Maria Solevåg
  Studentarbeider
  - inDUO
 12. (2017)
  - NUPI
  Rafstedt, My
  Rapporter
  - inNUPI
 13. (2017)
  - Norsk Utenrikspolitisk Institutt
  • Vermeij, Lotte
  • Holen, Sine Vorland
  Rapporter
  - inNUPI
 14. (2017)
  - Norwegian Institute of International Affairs
  Osland, Kari M.
  Rapporter
  - inNUPI
 15. (2017)
  - Norsk utenrikspolitisk institutt
  Blakkisrud, Helge
  Rapporter
  - inNUPI