Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (2017)
  • Vatnar, Solveig Karin Bø
  • Friestad, Christine
  • Bjørkly, Stål
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inCORA
 2. (2017)
  • Vatnar, Solveig Karin Bø
  • Friestad, Christine
  • Bjørkly, Stål
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inCORA
 3. (2017)
  - Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter
  • Fridhov, Inger Marie
  • Johnsen, Berit
  • Bakken, Doris
  Annet
  - inCORA
 4. (2017)
  • Johnsen, Berit
  • Rokkan, Tore
  • Liebling, Alison
  (and 6 more...)

  Johnsen, Berit

  Rokkan, Tore

  Liebling, Alison

  Beyens, Kristel

  Boone, Miranda

  Kox, Mieke

  Schmidt, Bethany

  Vanhouche, An-Sofie

  Mjåland, Kristian

  Rapporter
  - inCORA
 5. (2017)
  - Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS
  Kristoffersen, Ragnar
  Bok
  - inCORA
 6. (2017)
  - Direktoratet for Kriminalforsorgen
  Hildebrandt, Susanne
  Rapporter
  - inCORA