Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (2017)
  - Universitetsforlaget
  • Sørgård, Jorunn
  • Karlsson, Bengt
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inOsloMet-ODA
 2. (2018)
  - Universitetsforlaget
  • Duarte, Katherine
  • Eide, Elisabeth
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inOsloMet-ODA
 3. (2018)
  - Universitetsforlaget
  • Bergene, Ann Cecilie
  • Egeland, Cathrine
  • Hansen, Per Bonde
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inOsloMet-ODA
 4. (2018)
  - Universitetsforlaget
  Øverbye, Einar
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inOsloMet-ODA
 5. (2018)
  - Universitetsforlaget
  Gautun, Heidi
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inOsloMet-ODA
 6. (2018)
  - Universitetsforlaget
  Dæhlen, Marianne
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inOsloMet-ODA
 7. (2018)
  - Universitetsforlaget
  Johannessen, Lars E. F.
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inOsloMet-ODA
 8. (2018)
  - Universitetsforlaget
  • Aven, Håvard Brede
  • Innset, Ola
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inOsloMet-ODA
 9. (2018)
  - Universitetsforlaget
  Bonsaksen, Tore
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inOsloMet-ODA
 10. (2008)
  - Universitetsforlaget
  • Haug, Kristin Holte
  • Karlsson, Eivind
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inOsloMet-ODA
 11. (2018)
  - Universitetsforlaget
  • Bonsaksen, Tore
  • Nordli, Hege
  • Fekete, Orsolya Reka
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inOsloMet-ODA
 12. (2019)
  - Universitetsforlaget
  • Lyng, Selma Therese
  • Hagen, Aina Landsverk
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inOsloMet-ODA
 13. (2018)
  - Universitetsforlaget
  • Henningsen, Erik
  • Søholt, Susanne
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inOsloMet-ODA
 14. (2018)
  - Universitetsforlaget
  Andresen, Herbjørn
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inOsloMet-ODA
 15. (2018)
  - Universitetsforlaget
  Gulbrandsen, Lars
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inOsloMet-ODA