Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (1981)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  Skoie, Hans
  Annet
  - inNIFU
 2. (1981)
  - Statens vegvesen. Hordaland vegkontor
  Annet
  - inVEGDIR
 3. (1981)
  - Havforskningsinstituttet
  Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt, Statens biologiske stasjon Flødevigen
  Annet
  - inIMR
 4. (1981)
  - Fiskeridirektoratet
  Fiskets Gang
  Annet
  - inIMR
 5. (1981)
  - Bergen Bank
  Hamre, Johannes
  Annet
  - inIMR
 6. (1981)
  - Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt
  Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt
  Annet
  - inIMR
 7. (1981)
  - Statens vegvesen. Hordaland vegkontor
  Annet
  - inVEGDIR
 8. (1981)
  - Havforskningsinstituttet
  Norsk oseanografisk datasenter
  Annet
  - inIMR