Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (1988)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  Annet
  - inNIFU
 2. (1988)
  Aamodt, Per Olaf
  Annet
  - inNIFU
 3. (1988)
  Natvig, Kristin
  Annet
  - inBORA
 4. (1988)
  Natvig, Kristin
  Annet
  - inBORA
 5. (1988)
  Natvig, Kristin
  Annet
  - inBORA
 6. (1988)
  - The Norwegian Association for Development Research in cooperation with The University of Tromsø
  Holtedahl, Lisbet
  • Konferansebidrag
  • Annet
  - inMunin
 7. (1988)
  - Riksantikvaren. Utgravningskontoret for Trondheim
  Sognnes, Kalle
  Annet
  - inRIKSANT
 8. (1988)
  - Norges Bank
  Skånland, Hermod
  Annet
  - inNorges-Bank
 9. (1988)
  - Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo (SHKS)
  Annet
  - inKHiO
 10. (1988)
  - Norges Bank
  Skånland, Hermod
  Annet
  - inNorges-Bank
 11. (1988)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  Skoie, Hans
  Annet
  - inNIFU
 12. (1988)
  - Norges handelshøyskole
  Svaboe, Sjur
  Annet
  - inNHH
 13. (1988)
  - Samfunnsøkonomenes Forening
  Bye, Torstein
  Annet
  - inSNORRe
 14. (1988)
  - Vegdirektoratet
  Braaten, Anne
  Annet
  - inVEGDIR
 15. (1988)
  - Havforskningsinstituttet
  Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt, Statens biologiske stasjon Flødevigen
  Annet
  - inIMR