Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (2019)
  - Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU
  Koch, Per M.
  Annet
  - inNIFU
 2. (2004)
  • Boge, Jeanne
  • Martinsen, Kari
  Annet
  - inHVL
 3. (1987)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  Aamodt, Per Olaf
  Annet
  - inNIFU
 4. (1989)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  Annet
  - inNIFU
 5. (1988)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  Annet
  - inNIFU
 6. (2019)
  Benneworth, Paul
  Annet
  - inHVL
 7. (1967)
  - NAVFs utredningsavdeling
  Skrede, Kari
  Annet
  - inNIFU
 8. (1968)
  - NAVFs utredningsavdeling
  Herredsvela, Karl
  Annet
  - inNIFU
 9. (1984)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  Hauglin, Otto
  Annet
  - inNIFU
 10. (1984)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  Hauglin, Otto
  Annet
  - inNIFU
 11. (1985)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  Hauglin, Otto
  Annet
  - inNIFU
 12. (1985)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  Hauglin, Otto
  Annet
  - inNIFU
 13. (1986)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  Hauglin, Otto
  Annet
  - inNIFU
 14. (1986)
  Hauglin, Otto
  Annet
  - inNIFU
 15. (1987)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  Eeg-Henriksen, Fride
  Annet
  - inNIFU