Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (2016)
  • Kumar, Bernadette N.
  • Krasnik, Allan
  Annet
  - inDUO
 2. (2016)
  - Høgskolen i Oslo og Akershus
  Spetalen, Halvor
  Annet
  - inHiOA-FA
 3. (2006)
  - Universitetet i Bergen : HEMIL-senteret
  Annet
  - inHiB
 4. (2014)
  - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Vest – psykisk helse og barnevern (RKBU Vest), Uni Research Helse
  • Schofield, Gillian
  • Beek, Mary
  Annet
  - inBORA
 5. (2014)
  - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Vest – psykisk helse og barnevern (RKBU Vest), Uni Research Helse
  • Schofield, Gillian
  • Beek, Mary
  Annet
  - inBORA
 6. (2006)
  - The 11th World Congress on Public Health
  Annet
  - inHiB
 7. (2006)
  - Høgskolen i Bergen
  Annet
  - inHiB
 8. (2010)
  - Springer
  • Byrkjedal, Ingvar
  • Langhelle, Gunnar
  • de Lange Wenneck, Thomas
  (and 1 more...)

  Byrkjedal, Ingvar

  Langhelle, Gunnar

  de Lange Wenneck, Thomas

  Wienerroither, Rupert

  Annet
  - inBORA
 9. (2010)
  - Co-Action Publishing
  Tylleskär, Thorkild
  Annet
  - inBORA
 10. (2008)
  - Norwegian Knowledge Centre for the Health Services
  • Norwegian Knowledge Centre for the Health Services
  • Norwegian Knowledge Centre for the Health Services, PO Box 7004, St, Olavs plass, N-0130 Oslo, Norway.
  Annet
  - inHeRA
 11. (1967)
  - Psykologisk Institutt, Bergen
  Christiansen, Bjørn
  Annet
  - inBORA
 12. (1998)
  - Norges forskningsråd
  Mortensen, Lars Boje
  Annet
  - inBORA
 13. (1979)
  - The University of Bergen
  • Øyen, Else
  • Gogstad, Anders
  • Grund, Jan
  (and 4 more...)

  Øyen, Else

  Gogstad, Anders

  Grund, Jan

  Grøttum, Kjell

  Hatland, Aksel

  Nygaard, Nils

  Nilsen, Paul M.

  Annet
  - inBORA
 14. (2002)
  - Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
  • Skilbred, Dag
  • Skulstad, Jori
  Annet
  - inBORA
 15. (1996)
  - Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
  • Havnen, Karen J. Skaale
  • Iversen, Oddmar
  Annet
  - inBORA