Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (2004)
  - Samfunnsøkonomenes Forening
  Grünfeld, Leo A.
  Annet
  - inSNORRe
 2. (2001)
  - Samfunnsøkonomenes Forening
  • Aslaksen, Iulie
  • Nyborg, Karine
  Annet
  - inSNORRe
 3. (2007)
  - Samfunnsøkonomenes Forening
  Aslaksen, Iulie
  Annet
  - inSNORRe
 4. (2005)
  - Samfunnsøkonomenes Forening
  Cappelen, Ådne
  Annet
  - inSNORRe
 5. (2003)
  - Samfunnsøkonomenes Forening
  Harding, Torfinn
  Annet
  - inSNORRe
 6. (2007)
  - Samfunnsøkonomenes Forening
  Sommervoll, Dag Einar
  Annet
  - inSNORRe
 7. (2005)
  - Samfunnsøkonomenes Forening
  Sommervoll, Dag Einar
  Annet
  - inSNORRe
 8. (2003)
  - Samfunnsøkonomenes Forening
  Sommervoll, Dag Einar
  Annet
  - inSNORRe
 9. (2007)
  - Samfunnsøkonomenes Forening
  • Bye, Torstein
  • Greaker, Mads
  Annet
  - inSNORRe
 10. (2007)
  - Samfunnsøkonomenes Forening
  • Alfsen, Knut H.
  • Randers, Jørgen
  Annet
  - inSNORRe
 11. (2001)
  - Samfunnsøkonomenes Forening
  Bye, Brita
  Annet
  - inSNORRe
 12. (2006)
  - Samfunnsøkonomenes Forening
  • Aslaksen, Iulie
  • Koren, Charlotte
  Annet
  - inSNORRe
 13. (2002)
  - Samfunnsøkonomenes Forening
  Bjørnstad, Roger
  Annet
  - inSNORRe
 14. (2002)
  - Samfunnsøkonomenes Forening
  • Fehr, Nils-Henrik M. von der
  • Johnsen, Tor Arnt
  Annet
  - inSNORRe
 15. (2008)
  - Samfunnsøkonomenes Forening
  • Bjørnstad, Roger
  • Nymoen, Ragnar
  Annet
  - inSNORRe